Normal_rss_entry-382432

Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) wil een zorgplicht voor sociale veiligheid voor studenten op hogescholen en universiteiten wettelijk vastleggen. Daardoor kan het externe toezicht verbeteren. Hij volgt hiermee een advies van de Inspectie van het Onderwijs.

Op hogescholen en universiteiten is de leeromgeving niet altijd veilig, bleek de afgelopen jaren uit rapporten. "Als een sociaal veilige omgeving ontbreekt, kan dit een grote impact hebben op het leven van studenten en medewerkers", zegt Dijkgraaf.

Hij wil met studenten, medewerkers en instellingen een landelijk programma ontwikkelen voor het vergroten van de sociale veiligheid, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij trekt hier 4 miljoen euro voor uit. Ook laat hij onderzoek doen naar de klachtenprocedures.

Vertrouwen vergroten

Er wordt onder meer gekeken of anoniem melden van klachten het vertrouwen in de procedures kan vergroten. Vorig jaar kwam uit onderzoek in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) naar voren dat slechts een fractie van de studenten die een sociaal onveilig incident meldde, naar een vertrouwenspersoon stapte.

Verder bekijkt Dijkgraaf de oprichting van een onafhankelijk steun- en adviespunt en wil hij dat er een eind komt aan zogenoemde zwijgbedingen waarmee slachtoffers worden gedwongen te zwijgen over incidenten. Verder zou een vermoeden van een zedenmisdrijf altijd moeten worden gemeld bij de vertrouwensinspectie.

Uit het onderzoek van het ISO kwam naar voren dat één op de vijf studenten wel eens slachtoffer is geweest van een sociaal onveilige situatie. Van die groep gaf 64 procent aan geen melding daarvan te hebben gemaakt, vooral omdat het als niet ernstig werd beoordeeld. Van de slachtoffers wist 16 procent niet waar ze het incident zouden kunnen melden.

Door: ANP