Drenthe College en Terra willen vanaf 2024 samen verder

Drenthe College en Terra willen vanaf 2024 samen één school gaan vormen. Eind december tekenden de beide scholen al een intentieverklaring. Dat meldt MBO Today.   

De dreiging van krimp speelt een grote rol bij het fusieplan. Beide scholen spreken over uitdagingen binnen de regio. Het gaat dan niet alleen om een dalende trend van jongerenaanwas, maar ook om het groeiende belang van nascholing. Door samen te gaan hopen de scholen het beroepsonderwijs voor de regio op niveau te kunnen houden. 

Jongeren en volwassenen 

De fusie moet het mogelijk maken om een breed palet aan opleidingen te blijven aanbieden. De scholen willen eigentijds onderwijs aanbieden voor jongeren en volwassenen. De fusie moet de scholen in staat stellen te investeren in het vernieuwen van het onderwijs. 

Vanaf het studiejaar 2024/2025 willen de scholen volledig gefuseerd zijn. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk