Mbo Keuzegids stopt met noodgedwongen met kwaliteitslijstjes

Voor veel leerlingen die net de wereld van de beroepsopleidingen binnentraden was de Keuzegids mbo een mooi hulpmiddel om te bepalen welke school het beste paste. Hierin werden scholen en opleidingen met elkaar vergeleken en gebundeld in de gids. Nu gaat de Keuzegids op de schop. Op de dag dat de gids zou worden gepubliceerd, wordt de mening van de huidige mbo-studenten niet meer bekend gemaakt. Dit meldt RTV Oost.

De lijstje van de Keuzegids waren de uitkomsten van onafhankelijke enquêtes. Die werden verspreid onder mbo-studenten. Hen werd gevraagd om hun mening over de studie op het gebied van toetsing, inhoud, docenten en de voorbereiding op de loopbaan.

Hoewel het maken van de lijstjes en rankings onschuldig klinkt, wordt het niet zo beschouwd door een aantal onderwijsinstellingen in Nederland. Zij stellen dat scholen en opleidingen in Nederland te weinig op elkaar lijken om met elkaar vergeleken te kunnen worden. Zo zitten er verschillen in het aantal studenten bij een opleiding of het aantal aangeboden opleidingen van een school.

JOB MBO

De organisatie die de enquêtes uitzet, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB MBO), betreurt de opmerkingen over de lijstjes. Daarentegen geven zij ook aan het eens zijn met de kritiek. Daarom hebben zij besloten om dit jaar geen lijstjes op te sturen naar de redactie van de Keuzegids. En zo verdwijnen deze rankings uit de gids.

“We vinden het erg jammer  dat we leerlingen nu niet meer kunnen laten zien hoe mbo-opleidingen in vergelijking met elkaar scoren”, zegt iemand van de redactie van de Keuzegids. “Deze informatie is namelijk niet alleen belangrijk voor de scholen zelf, maar ook voor de leerlingen die een studiekeuze moeten maken.”

Gelijke behandeling

Daarom wordt door de samenstellers van de Keuzegids een beroep gedaan op de minister van Onderwijs, Robbert Dijkgraaf. Volgens de mensen van de Keuzegids is Dijkgraaf, net als zij, voorstander van het gelijk behandelen van mbo en het hbo en wo. Zij vinden dat er op dat vlak nog veel te winnen valt en dat het helemaal een tegenvaller is als mbo-scholen straks niet meer verplicht zijn mee te werken aan de studentenenquête. Op die manier worden de scholen geconfronteerd met de kwaliteitsverschillen en kunnen deze actie onderrnemen.

Door: Nationale Onderwijsgids