Jongeren schieten weinig tot niets op met koopkrachtherstel kabinet

De miljarden die het kabinet in koopkrachtherstel wil stoppen, hebben maar heel weinig effect op de verslechterende financiële situatie van een groeiende groep studenten en jong werkenden. Volgens FNV Young & United is er snel meer nodig om jongeren te helpen. Voorzitter Yasmin Ait Abderrahman: "De plannen voor koopkracht zijn een goede stap, maar doen nog te weinig om de financiële problemen van jongeren op te lossen." Dat meldt de FNV.

Volgens de vorige week nieuw verkozen voorzitter van FNV Young & United, Yasmin Ait Abderrahman, bieden de plannen die gisteren tijdens Prinsjesdag zijn gepresenteerd geen oplossing voor de financiële problemen waarin veel jongeren verkeren. "Of het nu om energietoeslag, de basisbeurs of verhoging van het minimumloon gaat, een grote groep valt buiten de boot. Dat is extra wrang, omdat juist deze generatie de rekening van de crises de komende decennia zal moeten dragen."

Tijdelijke verhoging basisbeurs 

Een belangrijke maatregel uit de Miljoenennota voor studenten is de aangekondigde tijdelijke verhoging met 165 euro van de basisbeurs vanwege de hoge inflatie. Ait Abderrahman: "Dat is mooi nieuws, maar de basisbeurs was volgens het Nibud sowieso al ontoereikend. Studenten moeten zich nog steeds in de schulden steken. Bovendien is de verhoging tijdelijk en geldt die pas vanaf volgend jaar. Studenten die nu afstuderen hebben er dus niks aan. De basisbeurs moet structureel omhoog."

Energietoeslag 

Het kabinet maakt 35 miljoen euro vrij om studenten energietoeslag toe te kennen, via de individuele bijzondere bijstand. FNV Young & United pleitte er eerder al voor om studenten niet uit te sluiten van energietoeslag. Ait Abderrahman: "We zijn blij dat het kabinet gehoor geeft aan onze oproep om studenten ook energietoeslag toe te kennen. Maar de toeslag geldt alleen voor studenten die een eigen energiecontract hebben. Veel studenten hebben dat niet en komen dus er dus niet voor in aanmerking. Bovendien telt je studieschuld mee als inkomen. Er wordt dus van studenten gevraagd om zich éérst in de schulden te steken voordat ze hulp kunnen krijgen. Dat is de omgekeerde wereld."

Minimumloon 

Een andere belangrijke aangekondigde maatregel voor jongeren is de verhoging van het wettelijk minimumloon met 10 procent. Veel jongeren die werken in bijvoorbeeld de horeca of supermarkten hebben hiermee te maken. Ait Abderrahman: "Het minimumloon is al een aantal jaar te laag. Mooi dat het nu wordt verhoogd, maar het hoort natuurlijk 14 euro te zijn. Bovendien: jongeren onder de 21 jaar verdienen geen volwassen loon, maar een veel lager jeugdloon en voelen dus vrijwel niks van deze verhoging. Dat kan niet; geef volwassen jongeren óók een volwassenloon en schaf het jeugdloon vanaf 18 jaar af."

Door: Nationale Onderwijsgids