NPO met een jaar verlengd voor het mbo en het hoger onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt voor het mbo en het hoger onderwijs met een jaar verlengd. Hiermee krijgen studenten en instellingen meer tijd om te werken aan herstel. Dat heeft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf bekendgemaakt. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut. 

Mbo’s, hogescholen en universiteiten zijn afgelopen jaar aan de slag gegaan met de uitvoering van het NPO. Het programma is bedoeld om studievertragingen, achterstanden en stagetekorten weg te werken die door corona zijn ontstaan. Toch hebben veel studenten nog studievertraging en worstelen ze met hun mentale gezondheid. Daarom krijgen instellingen nu een jaar extra om de beschikbare middelen te besteden aan studentenwelzijn. De middelen kunnen nu tot eind 2023 worden besteed, met 2024 als uitloopjaar.

Herstelplannen 

In een voortgangsrapportage informeert Dijkgraaf de Tweede Kamer over hoe het NPO ervoor staat in het mbo en hoger onderwijs. Instellingen hebben herstelplannen gemaakt, maar konden die door de nieuwe lockdown afgelopen winter niet altijd uitvoeren. Daarom krijgen ze nu een jaar extra de tijd. Verder blijkt dat een derde van de studenten door corona nog altijd studievertraging heeft. Deze studenten moeten extra aandacht krijgen, stelt Dijkgraaf. Daarnaast zegt een kwart van de studenten dat het slecht gaat met hun mentale gezondheid. Daarom heeft minister Dijkgraaf besloten dat de verbetering van studentenwelzijn met voorrang opgepakt moet worden.

Stagetekort 

Het stagetekort zorgde tijdens de coronapandemie bij een aanzienlijke groep studenten voor studieachterstand. Begin 2021 waren er 21.000 stageplekken te weinig. Het tekort is in snel tempo gedaald naar 6.300 plekken in november. Ook de arbeidsmarktpositie is momenteel voor veel voor pas-afgestudeerde studenten gunstig.

Opgelopen vertraging 

"De afgelopen tijd is gebleken dat het voor een deel van de studenten het niet vanzelfsprekend is om de draad weer op te pakken", zegt Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut. "Ze hebben over een langere periode steun nodig. Het is belangrijk dat er nu extra tijd is om studenten te ondersteunen bij opgelopen vertraging en dat er aandacht blijft voor het versterken van hun welbevinden. Als studenten genoeg tijd krijgen voor herstel, hoeven ze niet voortijdig af te haken."

Door: Nationale Onderwijsgids