Onderzoek naar online jaarverslagen onderwijsinstellingen, 1 op de 5 op website

Uitgebreid onderzoek naar online jaarverslagen van onderwijsinstellingen (ROC/HBO/WO), resulteert in een aantal opvallende conclusies. 1 op de 5 instellingen publiceert de jaarverantwoording op een website, slechts 11 procent voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voor digitale publicaties. Er is meer animo voor de digitale publicatie van een verkort, populair online jaarverslag. Dat meldt iWink.

Deze bevindingen zijn afkomstig uit het onderzoek ‘De Staat van jaarverslagen: onderwijs 2021’. Het rapport geeft inzicht in de inhoudelijke en visuele verslaglegging van onderwijsinstellingen. iWink is met Reporting specialist in digitaal publiceren, zodoende dat zij met regelmaat de markt van online jaarverslagen onderzoeken. “Dat doen we om de branche op de hoogte te brengen van ontwikkelingen binnen het onderwijs en ze natuurlijk het gemak van ons product Reporting te laten ervaren” zegt Maurice van der Hilst van iWink.

PDF 

20 procent van de onderwijsinstellingen kiest ervoor om - naast de verplichte PDF - een online jaarverslag te publiceren. “Het voordeel daarvan is dat het sneller toegankelijk is en voor de maker zelf kun je met meerdere redacteuren tegelijkertijd werken aan de online publicatie.” Hier liggen kansen zegt Maurice: “Als je bedenkt dat onderwijsinstellingen verplicht zijn om een PDF te publiceren, waarom dan niet direct een online rapport maken dat je online én ook automatisch als PDF kunt aanbieden?”

Functiebeperking 

Zorgelijk is het dat een kleine 11 procent van de jaarverslagen voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Dit terwijl semi-overheidsinstellingen verplicht zijn hun informatie toegankelijk te maken volgens de WCAG-wetgeving. “Daarmee maak je online informatie toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Een functiebeperking kan zijn: (kleuren)blind of slechtziend, doof of slechthorend, maar ook cognitieve beperkingen en motorische beperkingen kunnen mensen in de weg zitten bij het bezoek van een website of webapplicatie. Binnen onze samenleving heeft 26 procent een beperking, wij vinden het belangrijk dat ook zij online informatie tot zich kunnen nemen.”

Populair jaarverslag 

Het onderzoek toont meer aan. Zoals de populariteit van een ‘populair jaarverslag’. “Dat is een verkorte weergave van de belangrijkste cijfers en gebeurtenissen van het jaar.”

Door: Nationale Onderwijsgids