ROC Mondriaan bouwt samen met andere instellingen Classroom of the future

Bij ROC Mondriaan aan de Tinwerf in Den Haag en op Bonaire bij de Scholengemeenschap Unit MBO vond vrijdag jl. iets bijzonders plaats: beide locaties zijn namelijk voortaan op een unieke manier met elkaar verbonden. Door het concept ‘Classroom of the Future’ is met de nieuwste digitale technieken een unieke live online leeromgeving gecreëerd tussen ROC Mondriaan en Scholengemeenschap Bonaire. Om de ‘Classroom of the Future’ te illustreren gingen in totaal zo’n 30 studenten in Den Haag en Bonaire een live Cybersecurity Challenge met elkaar aan en demonstreerden ze daarmee de mogelijkheden van het ‘les-op-zeer-lange-afstand’- lokaal. De verbinding tussen Den Haag en Bonaire overbrugt een afstand van bijna 8000 km. Dat meldt ROC Mondriaan. 

Het onderwijsconcept ‘Classroom of the Future’ is opgezet om het ICT-beroepsonderwijs op Bonaire te versterken en kennis beschikbaar te stellen die voorheen niet toegankelijk was. Er zijn lokalen ingericht met apparatuur om de live verbinding tussen Nederland en Bonaire te realiseren, er wordt online over en weer lesgegeven, samengewerkt tussen studenten in Nederland en Bonaire en overlegd tussen docenten van beide scholen (teach-the-teacher). Ook is er een docent van ROC Mondriaan gedetacheerd naar Bonaire. 

Webex video 

Cisco is samen met Axians verantwoordelijk voor de inrichting van de lokalen in Den Haag en Bonaire. De lokalen zijn, gesponsord vanuit het Digitale Versnelling Nederland-programma, voorzien van Webex video schermen zodat een docent op beide locaties tegelijkertijd les kan geven en docenten kunnen worden getraind. Ook stelt Cisco via zijn Networking Academy (NetAcad) IT-opleidingen beschikbaar.

Sebastiaan Bliemert is als schooldirecteur van de School voor ICT van ROC Mondriaan één van de drijvende krachten achter het project: ‘’De samenwerking met Cisco en Axians is fantastisch en voorwaardelijk voor het slagen van dit unieke onderwijsconcept. Samen met de Unit MBO van SG Bonaire inspireren en versterken we elkaar met één gezamenlijke doelstelling: het versterken van het ICT-beroepsonderwijs en het opleiden van gekwalificeerd personeel op Bonaire. En… we gebruiken deze ervaringen om een impuls te geven naar de andere eilanden en daarbuiten.’’ 

Classroom of the Future 

Met ingang van augustus 2020 startte op Bonaire de ICT-opleiding Systems and Devices, allround (N3) en expert (N4) en werd over de zeeën heen samengewerkt door beide scholen. Echter met het ontwikkelen van de ‘’Classroom of the Future’’ lijkt het – terwijl je bijna 8000 km van elkaar verwijderd bent - alsof je tijdens de les gewoon met elkaar op één plek bent. ‘’Het is nu ICT 2.0!’’ zoals één van de studenten het noemt.

Bonaire 

Bedrijven op Bonaire hebben grote behoefte aan gekwalificeerde ICT-ers op mbo-niveau. Een opleiding op dat niveau ontbrak op het eiland waardoor jongeren na hun vo-opleiding vertrokken om verder te studeren. Door het aanbieden van een ‘state of the art’ ICT- opleiding zijn de jongeren niet meer genoodzaakt het eiland te verlaten en kan tegelijkertijd worden voldaan aan de wensen van het bedrijfsleven. Op dit moment volgen 36 studenten het eerste en tweede leerjaar van de BOL-opleiding (school&stage) en 9 studenten zitten in leerjaar 2 van de BBL (werken&leren). 

De School voor ICT van ROC Mondriaan bereidt een Internationale School voor VET-onderwijs voor. De ervaringen die worden opgedaan op Bonaire kunnen zich vertalen naar nieuwe omgevingen voor samenwerking met toekomstige partnerscholen wereldwijd.

Het opzetten van de ICT-opleiding bij MBO Bonaire is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst die ROC Mondriaan en Scholengemeenschap Bonaire ondertekenden op 3 december 2021. Hierin werd afgesproken nauw samen te werken om het beroepsonderwijs op Bonaire te versterken. Beide scholen wisselden al zo’n twee jaar expertise uit op het terrein van MBO ICT onderwijs en de inhoudelijke begeleiding van mbo-stagiaires uit Bonaire bij Nederlandse bedrijven en instellingen. Een en ander is mede mogelijk door financiële steun van het departement onderwijs van het eiland Bonaire én het Ministerie van Onderwijs in Den Haag. Unit directeur MBO Bonaire Liset de Keijzer: ‘’De langdurige samenwerking die we met ROC Mondriaan zijn aangegaan biedt ons een enorme kans het beroepsonderwijs op het eiland te versterken.’’

MBO Bonaire als onderdeel van de SGB, is een brede scholengemeenschap met ruim 2000 leerlingen en studenten die onderwijs verzorgt in meer dan 30 opleidingen. ROC Mondriaan biedt in Haaglanden circa 240 mbo-opleidingen aan ongeveer 20.000 studenten en verzorgt onderwijs en educatie aan zo’n 5000 volwassenen. ROC Mondriaan organiseert het onderwijs kleinschalig op 26 scholen.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: ROC Mondriaan