MBO Raad en VNG intensiveren samenwerking met alliantie

De MBO Raad en de VNG gaan hun samenwerking verder intensiveren met een alliantie. Hierin wordt onder andere ingezet op werkwijzen waarmee mbo-scholen en gemeenten gezamenlijk en toekomstbestendige ondersteuning kunnen bieden aan kwetsbare jongeren en volwassenen. Dit meldt de MBO Raad.

Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “Gemeenten en mbo-scholen hebben er baat bij langdurige samenwerkingsverbanden met elkaar te kunnen aangaan in plaats van steeds te moeten hoppen ‘van project naar project’ of ‘van aanbesteding naar aanbesteding’. Mbo-scholen kunnen zo veel beter bijdragen aan duurzame economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio en aan de ondersteuning van kwetsbare medeburgers met kwalitatief goed taal- en beroepsonderwijs.”
 
In de alliantie is onder meer afgesproken om in te zetten op werkwijzen die gemeenten en mbo-scholen gezamenlijk optimaal in staat stellen ondersteuning te bieden aan kwetsbare jongeren en volwassenen bij de overgang van school naar werk, onder meer door het samen aanpakken van jeugdwerkloosheid. Daarbij moeten knelpunten zo veel mogelijk worden opgelost en gebruik worden gemaakt van reeds bestaande ervaringen.
 
Ook vinden de organisaties het belangrijk om richting de politiek te benadrukken dat het hier gaat om een toekomstbestendige samenwerking met bijbehorende wet- en regelgeving en budgetten.
 
Door: Nationale Onderwijsgids