RIF-projecten geven impuls aan aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Uit de eindevaluatie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) blijkt dat het fonds een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Tussen 2014 en 2018 kregen ongeveer 120 projecten subsidie vanuit het RIF en bij al deze projecten was er sprake van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheid. Dit meldt MBO Today.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft meer dan 100 miljoen euro bijgedragen aan het RIF, en de deelnemende bedrijven en overheden droegen ruim 200 miljoen euro bij. Het RIF heeft als hoofddoel om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op regionaal niveau te verbeteren. Hierbij is samenwerking tussen scholen, werkgevers en overheden van essentieel belang. De evaluatie van de RIF-projecten laat zien dat deze samenwerking een significante impuls heeft gegeven aan de aansluiting: studenten die deelnamen aan een RIF-project hadden meer kans op het vinden van een baan op niveau dan andere studenten.

Aanbevelingen

In de evaluatie kwamen ook aanbevelingen voor de toekomst aan bod. Zo zouden de RIF-projecten nog succesvoller kunnen zijn als de regionale economische agenda een grotere rol zou spelen. Ook zouden werkgevers hun betrokkenheid kunnen verbeteren. Daarnaast vinden de onderzoekers dat scholen minder gericht zouden moeten zijn op onderlinge concurrentie. Deze concurrentie belemmert soms het gezamenlijk indienen van RIF-aanvragen. De onderzoekers zien in deze kwestie een sturende rol weggelegd voor het ministerie. 

Door: Nationale Onderwijsgids