Fikse toename aanmeldingen Basisopleiding Verpleegkundige door corona

Ruim twee op de tien mensen in de beroepsbevolking (22 procent) overweegt een baan in een andere branche te zoeken. Daarnaast blijkt in Nederland het animo om in de zorg te werken op dit moment groot. Het grootste struikelblok blijkt echter het gemis van de juiste vooropleiding. Een kleiner deel is reeds gestart met (om)scholing. Dat blijkt uit een representatieve steekproef in opdracht van opleider NHA onder ruim 1000 Nederlanders, zo meldt NHA.

Vooral laagopgeleiden noemen de coronacrisis als belangrijkste oorzaak om een baan in een andere branche te overwegen. Met name in de horeca, (detail)handel, bouw en cultuur & sport zijn de kopzorgen over de gevolgen van de crisis groot. In totaal maken bijna vier op de tien werkende Nederlanders (38 procent) zich momenteel zorgen over het behoud van zijn of haar baan. 
 

Werken in de zorg 

Van de mensen die op dit moment werkzaam zijn in de sector zorg & welzijn, overweegt één op de vijf om een baan in een andere branche te zoeken. Van de beroepsbevolking die op dit moment niet in de zorg actief is, geeft bijna drie op de tien aan dit wel te willen (28 procent). Het grootste struikelblok blijkt het gemis van de juiste vooropleiding. Een kleiner deel is reeds gestart met (om)scholing of kan geen geschikte functie vinden. 
 

Fikse toename aanmeldingen ‘Basisopleiding Verpleegkundige’

Bart Frencken, commercieel manager NHA: “Onze cijfers bevestigen de interesse in een baan in de zorg. Het afgelopen jaar is het aantal inschrijvingen voor de beroepsopleiding ‘Basisopleiding Verpleegkundige’ met 62 procent toegenomen. Wij merken ook dat veel mensen bij het kiezen van een beroepsopleiding op de veranderende arbeidsmarkt inspelen. Bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen voor de opleiding ‘Event Security Officer’ is in 2020 met 53 procent afgenomen, terwijl de kappersopleiding een toename van liefst 218 procent kende. Ook de opleiding ‘Basiskennis Boekhouden’ nam flink toe, met 42 procent.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids