Mbo-scholen aan de slag met omscholing in regionale mobiliteitsteams

Het mbo gaat een cruciale rol spelen in de aanvullende crisisdienstverlening die het kabinet in het kader van het derde steunpakket op poten zet om werken en werkzoekenden snel te helpen aan nieuw perspectief. Drie regionale mobiliteitsteams gaan werknemers ondersteunen bij omscholing. Deze week tekenden de diverse partijen online de intentieverklaring, en nu kunnen de teams officieel van start gaan. Dit melden MBO Today en de MBO Raad.

Er zijn een flink aantal partijen betrokken bij de aanpak, zoals de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken, de vereniging van Nederlandse gemeenten, het UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties en ook de MBO Raad.

De MBO Raad is enthousiast over de mogelijkheden die de scholen krijgen om hun aandeel te leveren in de uitvoering van derde steunpakket van het kabinet. “Het ligt natuurlijk voor de hand dat het mbo wordt aangesproken en betrokken”, aldus Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad. “Immers, bijna de helft van onze beroepsbevolking heeft een mbo-diploma. Samen met het bedrijfsleven zorgen we via praktijkleren voor voldoende vakmensen voor de vitale beroepen die ons land zo nodig heeft. Het bedrijfsleven is een cruciale schakel met leerbedrijven, zowel voor het initiële beroepsonderwijs als voor bij- en omscholing met leerwerkbanen.”

Het derde steunpakket biedt niet alleen scholing (waaronder extra inzet op kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo) en ontwikkeling, maar ook bestrijding van jeugdwerkloosheid, de aanpak van armoede en schulden, en intensieve ondersteuning en begeleiding naar werk. In totaal heeft het kabinet hier in het steun- en herstelpakket 1,4 miljard euro voor uitgetrokken.

Door: Nationale Onderwijsgids