week 48, weekoverzicht

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Zo gingen de verhoren inzake de toeslagenaffaire verder, hoeven vmbo-leerlingen in de beroepsgerichte profielvakken geen centraal examen af te leggen en wordt de Engelse taak ook in het mbo steeds belangrijker.

Maandag: Geen centraal examen voor beroepsgericht profielvak vmbo

Beroepsgerichte profielvakken op het vmbo worden dit jaar afgesloten met een schoolexamen, in plaats van een centraal examen. Leerlingen moeten hetzelfde kennen en kunnen, maar op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen. Begin december wordt duidelijk of er meer maatregelen voor de eindexamens volgen. Scholen kunnen het examenmateriaal gebruiken dat al gemaakt is voor het centraal examen voor beroepsgerichte profielvakken, dat nu niet doorgaat. 
 

Dinsdag: Docenten vinden vooral middelbaar onderwijs slechter door corona

Het Nederlandse onderwijs is slechter geworden door de corona-uitbraak, vindt driekwart van de middelbare schoolleraren die hebben meegedaan aan een enquête van de Algemene Onderwijsbond. Bijna de helft (45 procent) vreest dat het niet gaat lukken om leerlingen goed voor te bereiden op hun examen, 55 procent heeft hier nog wel vertrouwen in. Volgens dagelijks bestuurder Henrik de Moel van de AOb heeft het onderwijs "domweg meer mensen en middelen" nodig.
 

Woensdag: Engelse taal steeds prominenter op het mbo

Ook in het mbo wordt de Engelse taal steeds belangrijker en prominenter. Uit cijfers van Nuffic blijkt dat de organisatie vier jaar geleden slechts vier aangesloten mbo-scholen had die ook in het Engels lesgaven, en ondertussen gaat het om 43 tweetalige mbo-opleidingen. Rechtsgeleerde Afshin Ellian, tevens hoogleraar aan de Universiteit Leiden, zegt hierover: “Internationale colleges moeten ook in het Engels worden gegeven, maar verengelsing van het onderwijs is een slechte zaak. Uiteindelijk is Nederlands niet alleen onze taal, maar het bepaalt ook wie wij zijn. Daardoor kunnen wij met elkaar praten als landgenoten en emoties met elkaar uitwisselen. Het zou raar zijn om dat in een andere taal te doen.”
 

Donderdag: Slob wil sneltesten voor leerlingen in basis- en voorgezet onderwijs

Minister Slob wil sneltesten gaan inzetten in het onderwijs, zodra deze goedgekeurd zijn. Op zowel basisscholen als middelbare scholen wil Slob een proef houden met "testen bij de voordeur". Slob gaat een aantal scholen vragen mee te werken aan zo'n proef. Daarnaast zou er ook getest kunnen worden bij een zogeheten 'clusteruitbraak', waarbij ineens heel veel besmettingen op één school plaatsvinden. Volgens de minister loopt de discussie hierover al langer, nu het aantal besmettingen op scholen toeneemt. Hij moet de plannen nog verder uitwerken met rest van het onderwijsveld.
 

Vrijdag: Rutte vindt dat hij al eerder met ouders had moeten praten over toeslagendrama

Premier Mark Rutte vindt dat hij eerder het gesprek had moeten aangaan met ouders die klem kwamen te zitten in de toeslagenaffaire dan in januari van dit jaar. Pas toen kreeg de affaire "echt voor mij een gezicht", zei hij. "Dat vond ik zeer emotioneel." Rutte denkt overigens niet dat hij iets anders zou hebben gedaan als hij wel eerder het gesprek met ouders had gevoerd. Op aandringen van de commissie beaamde Rutte dat de fraudejacht "ontspoord" was. Hij erkende ook dat dit mogelijk kwam doordat vanuit het kabinet na een reeks fraudeschandalen veel nadruk werd gelegd op bestrijding van misbruik van belastinggeld.
 
Door: Nationale Onderwijsgids