Aad Oosterhof wint NRO-verbindingsprijs voor innovatie in mbo

De winnaars van de NRO-verbindingsprijs 2020 zijn bekendgemaakt: Aad Oosterhof en Marloes van Verseveld. Zij hebben allebei een promotievideo en een bedrag van 2.000 euro gewonnen. Dit meldt de MBO Raad.

Met de NRO-verbindingsprijzen worden onderwijsprofessionals en onderzoekers in het zonnetje gezet die door toepassing van wetenschappelijke kennis in de dagelijkse lespraktijk het onderwijs in Nederland verbeteren en vernieuwen. De prijzen onderstrepen het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk en het belang van ‘evidence informed onderwijs’ en een onderzoekende houding van leraren.

Mbo-onderwijs verbeteren

Aad Oosterhof is één van de winnaars geworden van een NRO-verbindingsprijs 2020 met het Practoraat Zorg & (Sensor)technologie dat is verbonden aan het Drenthe College. Het Practoraat heeft zich twee doelen gesteld om het onderwijs te verbeteren: mbo-studenten laten handelen vanuit een kritische, onderzoekende houding en mbo-studenten zich ervan bewust maken dat innovaties in de technologie ook voor de zorg van groot belang zijn. Daarom heeft Oosterhof de onderzoeksmethode Design Thinking ontwikkeld. Lees hier meer over de methode.

Juryrapport

De jury noemt de methode die Oosterhof ontwikkelde een goed omschreven voorbeeld van onderwijsinnovatie in het mbo. Mbo-studenten worden al gewaardeerd vanwege hun kennis uit de praktijk. De jury vindt het mooi dat nu ook aandacht is voor hoe zij wetenschappelijke kennis kunnen vergaren en hoe ze dat op een juiste manier weergeven in een op wetenschappelijke feiten gebaseerd verslag. Zo komen praktijkkennis en wetenschap samen. Zij is verder te spreken over de bruikbaarheid van het product.

Marloes van Verseveld won de prijs voor de doorontwikkeling van de PRIMA-aanpak in het basisonderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids