Onderzoek: welzijn studenten en docenten mbo onder druk

Tijdens de lockdown in het voorjaar maakte het mbo snel de omschakeling van fysiek naar online onderwijs. Maar het welbevinden van studenten en docenten heeft in die periode te lijden gehad. Dit meldt de MBO Raad naar aanleiding van een onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Turner in opdracht van veertien mbo-scholen, Hogeschool HAS en de Radboud Universiteit. 

Aan het onderzoek ‘Wat leert het mbo van de coronaperiode?’ namen 2.430 studenten en 2.606 medewerkers deel. Door de grote respons op de mbo-scholen kunnen de conclusies uit het onderzoek gezien worden als valide van het hele mbo. De deelnemende studenten en medewerkers deelden hun ervaringen tijdens de coronaperiode op het gebied van didactiek, wendbaarheid van de organisatie, de sociale functie van onderwijs en toetsing en roostering.

Lichtpuntjes

Studenten misten de interactie van fysiek onderwijs en praktijklessen en docenten misten het contact met collega’s. Toch zagen beide groepen ook lichtpuntjes tijdens de lockdown. 60 procent van de studenten waardeerde de flexibiliteit die online onderwijs biedt. Alle docenten zien door online onderwijs meer mogelijkheden voor differentiatie en maatwerk. Deze voordelen komen tot hun recht in de voorkeur van docenten en studenten voor blended onderwijs: een mix van online en fysiek onderwijs.

Sociale functie

Dit onderzoek laat zien dat onderwijs een belangrijke sociale functie heeft. 60 procent van de studenten misten het sociale contact met medestudenten en de interactie met docenten, met name tijdens het praktijkonderwijs. Studenten hebben ook het gevoel dat de kwaliteit van het onderwijs minder is omdat ze bijvoorbeeld geen vragen kunnen stellen tijdens de les. Docenten merkten dat door online onderwijs de betrokkenheid van studenten minder werd. Docenten maakten op hun beurt veel meer uren door de overstap naar online lesgeven, maar misten hierin het contact met collega’s. 45 procent van de docenten geeft aan het gevoel minder verbinding te hebben met collega’s.

Docenten maken het verschil

Voor studenten maken docenten het verschil. Studenten die aangeven zich veel meer dan voorheen gehoord en gezien te voelen door hun docenten, geven ook aan gemiddeld meer tevreden te zijn over de verschillende ingezette onderwijsvormen. Er bestaat dus een verband tussen de mate waarin studenten tevreden zijn over onderwijs op afstand en de manier waarop ze de communicatie met hun docenten ervaren.

Door: Nationale Onderwijsgids