'Blijf investeren in de vakmensen van morgen door stages en leerwerkplekken'

Kom met creatieve oplossingen om ook in deze moeilijke tijd toch stage- en leerwerkplekken aan te kunnen blijven bieden. Die gezamenlijke oproep aan bedrijven en mbo-scholen doen minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vandaag bij de nationale opening van het MBO-Jaar in Zwolle. Als gevolg van de crisis hebben steeds meer jongeren moeite om het praktijkdeel van hun opleiding in een bedrijf of instelling te kunnen invullen. Zo was er in juli al een tekort van 21.000 stageplaatsen. Dit meldt Rijksoverheid.

Spreiden van stages

Om dat te voorkomen, is het volgens Vonhof en minister Van Engelshoven nodig dat scholen, samen met collega-scholen en werkgevers in de regio, zoeken naar creatieve oplossingen. Zij denken daarbij onder meer aan het spreiden van stages over het studiejaar – waarbij niet alle studenten van een opleiding tegelijk een plek nodig hebben - of het plaatsen van twee studenten op één stageplek.
 
Een oplossing kan ook zijn dat de stage wordt ingevuld in een andere branche, waar de student wel hetzelfde leert. Een student die geen plek kan vinden bij een logistiek bedrijf, kan wellicht wel aan de slag bij de afdeling goederenafhandeling van een groot ziekenhuis. En studenten die hun stage verliezen in de detailhandel, kunnen mogelijk tijdelijk terecht bij tuincentra en bouwmarkten, waar het aanmerkelijk beter gaat.

 

Goede voorbeelden

Van Engelshoven en Vonhof roepen partners in elke regio op ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze verwijzen daarbij naar goede voorbeelden zoals in de regio Eindhoven, waar de gemeente een voortrekkersrol heeft vervuld om samen met branches en scholen nieuwe leerbedrijven te werven. En zo heeft het OOMT, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf, leerambassadeurs ingezet om (aankomende) studenten in de beroepsbegeleidende leerweg te helpen die geen leerbaan kunnen vinden. Samen met BOVAG, Innovam, mbo-scholen en SBB (samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) worden leerbanen geworven bij bestaande en nieuwe leerbedrijven.
 

Investering kabinet

Bedrijven die leerwerkbanen aanbieden krijgen nu een voorschot op hun subsidie. Daarnaast wordt de subsidie voor leerwerkbedrijven in conjunctuur- en contactgevoelige sectoren verhoogd. Zo blijft het voor deze bedrijven ook aantrekkelijk om leerwerkbanen te blijven aanbieden. Ook wordt extra geïnvesteerd om zoveel mogelijk bedrijven te overtuigen stages en leerwerkbanen aan te blijven of gaan bieden voor het beroepsgerichte onderwijs. Het kabinet trekt hier 30 miljoen euro voor uit.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids