Provincie Friesland investeert in scholing en stageplaatsen
Bedrijven en organisaties in Friesland kunnen een bijdrage aanvragen voor opleidingskosten van medewerkers en voor het begeleiden van een stagiair. Per 1 september gaan deze twee maatregelen uit het Lok op 1: no en moarn pakket van start. De regelingen zijn bedoeld om bedrijven en andere organisaties in deze zware economische tijden te stimuleren om te investeren in hun medewerkers. Daarnaast wil de provincie met de tegemoetkoming  voor stagebegeleiding de drempel verlagen om een stagiair aan te nemen. Voor beide subsidieregelingen is 300.000 euro beschikbaar. Dit meldt provincie Friesland.
Gedeputeerde Sander de Rouwe: “In deze tijd willen we ondernemers en organisaties bijstaan waar we kunnen. Juist nu is geluk, de brede welvaart, belangrijker dan ooit. Met onze maatregelen willen we bedrijven steunen en investeren we gelijktijdig in ons onderwijs.”
 

Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020

Door de coronacrisis hebben veel studenten het afgelopen jaar moeite gehad om een stage te vinden of moesten hun stage noodgedwongen stopzetten. Potentiële stagegevers hadden door de crisis andere (financiële) prioriteiten of konden door de coronamaatregelen moeilijk of geen veilige stage aanbieden.  Met de subsidieregeling stageplaatsen wil provincie Fryslân ondernemingen en organisaties stimuleren om een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten van het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO. 
 
Alle Friese stagegevende ondernemingen en organisaties kunnen een vergoeding aanvragen (met uitzondering van overheden). De stagiair hoeft niet per se een student te zijn die bij een Friese onderwijsinstelling staat ingeschreven. Voor een stage die tussen de 280 en 400 uur duurt, kan de stagegever 1000 euro aanvragen. Voor een stage die meer dan 400 uur duurt is het bedrag 1500 euro.
 

Subsidieregeling arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020

De subsidieregeling arbeidsmarktscholing stimuleert bedrijven en organisaties om te investeren in scholing van werkgever en werknemers. Hiermee wil provincie Fryslân de Friese arbeidsmarkt versterken en inzetten op een stijgende leercurve bij werkgever en werknemers.
 
De regeling kan ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het subsidiepercentage is 70 procent van de totale kosten met een maximum subsidiebijdrage van 4.000 euro. Organisaties die bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven kunnen de regeling aanvragen, dit zijn zowel mkb-ondernemingen als andere organisaties.
 
De regelingen zijn vanaf 1 september 2020 aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Bij beide regelingen is 300.000 euro subsidie beschikbaar en geldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids