In de maak: brochure Ruimte in regels Leven lang ontwikkelen

In navolging van de brochure Ruimte in regels in het mbo werkt OCW nu samen met verschillende partners aan een nieuwe brochure: Ruimte in regels Leven lang ontwikkelen. Deze keer specifiek gericht op maatwerk bij het onderwijs aan volwassenen. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het ministerie hoopt dat deze brochure helder maakt waar de ruimte zit. En vooral: dat die ruimte optimaal wordt benut voor innovatief onderwijs op maat. Aanleiding voor deze brochure is dat mbo-instellingen steeds meer onderwijs aanbieden voor werkenden en werkzoekenden. Daarbij komen heel specifieke vragen om de hoek kijken, die in de algemene brochure Ruimte in regels in het mbo uit 2018 niet (uitgebreid genoeg) aan bod komen. Daarnaast wordt in de loop van juli ook een update van thema 2 van de Notitie Helderheid (investeren van publieke middelen in private activiteiten) gepubliceerd.
 
In de brochure komen veelgehoorde vragen van onderwijsprofessionals in het bekostigd en niet-bekostigd onderwijs aan bod. De vragen en antwoorden in de brochure gaan over onderwijs in de bol, bbl en derde leerweg en hebben betrekking op de volgende thema’s:
 
  1. maatwerk bij de bol en bbl
  2. onderwijs in de derde leerweg
  3. examinering
  4. certificaten en verklaringen
  5. financiering
 
Met deze brochure hoopt het ministerie de beweging naar een flexibeler opleidingsaanbod in het mbo voor werkenden en werkzoekenden verder aan te jagen en scholen en docenten te helpen bij de stappen die daarin gezet worden. Want maatwerk is daarbij essentieel.
 
De brochure wordt in nauwe samenwerking met de MBO Raad, de NRTO, het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, het Kennispunt MBO LLO en uiteraard de Inspectie van het Onderwijs tot stand gebracht. Bovendien is een aantal mbo-scholen betrokken bij de ontwikkeling. Na de zomer wordt de brochure gepubliceerd.
 
Door: Nationale Onderwijsgids