Studentenraden vaak positief over betrokkenheid bij coronamaatregelen in mbo

Uit een peiling van JOB MBO onder studentenraden van 27 verschillende mbo-scholen blijkt dat een meerderheid positief is over de besprekingen over de coronamaatregelen met het schoolbestuur. JOB MBO is  blij dat de meeste studentenraden goed overleggen en kunnen meepraten over de maatregelen op hun school, maar vindt het tegelijkertijd toch zorgelijk dat een op de drie studentenraden neutraal of negatief oordeelt: zij worden soms helemaal niet betrokken bij de maatregelen, of heel minimaal of pas erg laat. Dit meldt JOB MBO. 

Studentenraden hebben volgens de wet instemmingsrecht op regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor studenten en adviesrecht op de werkomstandigheden en voorzieningen voor studenten. Het is dus van belang dat zij worden betrokken bij de huidige maatregelen rondom het coronavirus. Volgens de peiling praten studentenraden het vaakst mee over het onderwijs op afstand en de communicatie richting studenten over de maatregelen. Hierna volgen de inrichting van scholen en fysieke lessen en het minst wordt gesproken over lestijden en roosters. Een klein deel geeft aan helemaal niks te hebben besproken.
 
De meeste studentenraden zijn het meestal eens met de maatregelen die school treft (90 procent), slechts een aantal raden zijn het niet eens met de beslissingen. Het gaat dan voornamelijk om problemen waar studenten tegenaan lopen. Een voorbeeld is dat studenten een examen op school moeten maken en zich vervolgens moeten haasten met het ov om het volgende examen weer thuis te maken.
 
Zo’n 67 procent van de raden is positief over de informatie en communicatie die ze van de school hebben ontvangen rondom de crisis. Studentenraden zijn erg positief over het gevoel dat hun mening serieus wordt genomen door de school (93 procent).
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids