Normal_normal_schooltas

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Met deze week onder meer: Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Verder stuurden studenten Twitterberichten aan Kamerleden om hen bewust te maken van hun zorgwekkende financiële situatie. “Veel hebben al twee maanden geen werk en inkomsten meer.”

Maandag: Belastingdienst/Toeslagen belt ouders bij nieuwe aanpak kinderopvangdossiers

De Belastingdienst/Toeslagen gaat alle ouders die hun kinderopvangdossier hebben opgevraagd bellen om te vragen naar welke informatie ze precies op zoek zijn. Toeslagen start met deze nieuwe aanpak om deze ouders zo goed en vlug mogelijk te helpen.
 

Dinsdag: Kind van gescheiden ouders presteert schoolniveau lager dan verwacht

Kinderen van gescheiden ouders gaan vaak naar een lager schoolniveau dan verwacht. Voor al bij kinderen met hoogopgeleide ouders is de impact van een scheiding groot, blijkt uit onderzoek van twee sociologen van de Radboud Universiteit.
 

Woensdag: Kinderopvang & basisscholen gaan vanaf 11 mei aangepast open

 
Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders. Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.
 

Donderdag: Studenten trekken aan de bel bij politici over gemiste inkomsten 

Studenten sturen vandaag massaal Twitterberichten aan Kamerleden om hen bewust te maken van hun zorgwekkende financiële situatie. Voor deze situatie is nog altijd geen oplossing, terwijl het einde van de coronacrisis ook nog lang niet in zicht is. “Veel studenten staat het water aan de lippen. Ze hebben al twee maanden geen werk en inkomsten meer. Het einde van de maand nadert en dan moeten er weer rekeningen, zoals huur en andere vaste lasten, worden betaald. Maar hoe?”, zegt Bas van Weegberg, voorzitter van FNV Young & United. Alex Tess Rutten, voorzitter Landelijke Studentenvakbond: “We trekken al weken aan de bel over de inkomenspositie van studenten. De onzekerheid is groot en verdient niet alleen aandacht, maar ook een oplossing.”
 

Vrijdag: Gemeente Utrecht, scholen en opleiders nemen actie tegen lerarentekort

Het lerarentekort in Utrecht is nijpend. Dat concluderen de gemeente, scholen en opleiders naar aanleiding van een inventarisatie van het lerarentekort in Utrecht. Uitgedrukt in een percentage is het tekort in het primair onderwijs 4,1 procent, flink hoger dan het landelijk gemiddelde van 2,0 procent. Daarom is er een actieplan opgesteld waarin maatregelen worden voorgesteld, zoals meer leerwerkplekken voor zij-instromers. Het ministerie van onderwijs wordt gevraagd het plan met regelruimte, geld en denkkracht mogelijk te maken.
 
Door: Nationale Onderwijsgids