Studievertraging, burn-outs en slechte begeleiding van stagiairs in de zorg

Leerlingen en stagiairs krijgen nauwelijks tot geen begeleiding en voelen zich vaak onder druk gezet om handelingen te verrichten waartoe ze nog niet bevoegd zijn. Drie op de tien zorgmedewerkers zegt dat de veiligheid en gezondheid van patiënten hierdoor onder druk komen te staan. Dit meldt FNV.

Deze conclusies komen uit het rapport ‘Stagemisbruik in Zorg & Welzijn’ van de FNV. Op het meldpunt Stagemisbruik ontving de FNV binnen twee maanden tijd 2.045 meldingen van zowel medewerkers als stagiairs en leerlingen in de sector zorg & welzijn. 
 

Studievertraging en hoge werkdruk

Veel leerlingen lopen studievertraging op, omdat er tijdens de stage geen tijd is om aan schoolopdrachten te werken en deze niet afgetekend kunnen worden. Een deel hiervan vermoedt zelfs dat dit bewust gebeurt. Zolang zij nog niet zijn afgestudeerd of negatief beoordeeld worden, kunnen werkgevers ze langer op de stageplaats houden en zo een plaats van een vaste medewerker laten opvullen. 
 
Door de hoge werkdruk en onzekerheid die de leerlingen ervaren tijdens hun leer-werkplek vallen veel leerlingen uit met langdurige ziekte, zoals burn-outs. 
 

Onbevoegde handelingen

33 procent van alle melders uit de zorg geeft aan dat de veiligheid en gezondheid van patiënten/ cliënten in gevaar komt doordat leerlingen en stagiairs handelingen moeten verrichten waartoe ze nog niet bekwaam zijn. Daarnaast geeft 16 procent aan dat ze weleens medicijnen moeten toedienen, terwijl zij daar nog niet toe bevoegd zijn. 
 

Nauwelijks begeleiding

Een andere veel gehoorde klacht is dat er nauwelijks tijd is om de stagiairs te begeleiden (64 procent) of dat er onvoldoende tot geen begeleiders aanwezig zijn (56 procent). Laura: “Ik had een stagecontract voor 32 uur per week, maar mijn begeleider werkte maar 3 uur. De overige 29 uur werd ik aan mijn lot overgelaten.” Naast stagiairs klagen ook begeleiders over dit probleem. Zonder enig overleg krijgen zij ineens stagiairs toegewezen en moeten dan tijd vrijmaken, terwijl ze vaak al overlopen in hun eigen werk.   
 
Het meldpunt stond open van 3 november 2019 tot 6 januari 2020. Van de ruim 2.000 meldingen, was 60 procent afkomstig uit Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Daarnaast kwamen veel meldingen uit de branches Ziekenhuizen en Universitair Medische Centra, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg en Kinderopvang.
 
Door: Nationale Onderwijsgids