Normal_tablet__boeken__onderwijs__klas__bureau__school

Daling van de productiviteit in het onderwijs gaat samen met een verslechtering van de kwaliteit. Dat komt naar voren uit onderzoek van IPSE Studies naar veranderingen in de productiviteit van diverse overheidssectoren. Dit meldt IPSE Studies.

Uit het onderzoek blijkt dat de gevolgen van hervormingen in de publieke sector in de periode van 1980 tot heden over het algemeen teleurstellend zijn. Veel sectoren laten een verslechtering van de productiviteit en geen verbetering.
 
Bij het funderend onderwijs is in het voortgezet onderwijs een productiviteitsdaling zichtbaar van 0,9 procent. In het basisonderwijs is de daling 1.1 procent en in het mbo 1.3 procent. Alleen in het wetenschappelijk onderwijs is een groei zichtbaar. 
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids