Normal_samenwerken__netwerken__teams

Vrijdag 27 september hebben onderwijsinstellingen Aventus, ROC van Twente en Saxion een intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk het IT-onderwijs in de regio te versterken. De samenwerking heeft als doel om de overstap van mbo naar hbo beter op elkaar af te stemmen. Mbo’ers hebben het soms lastig op het hbo en de partners willen het succes van de mbo’er op het hbo vergroten. Als de student zijn IT-studie op het mbo begint, komt de focus gedurende zijn studie steeds op studeren aan het hbo te liggen. De docententeams van alle betrokken organisaties gaan de vak-inhoud en begeleiding op elkaar afstemmen en zorgen samen voor een geïntegreerd onderwijstraject voor de mbo-student met hbo-ambities. Dit meldt Saxion University of Applied Sciences.

“We willen een mhbo-route aanbieden waarbij het mbo en hbo naadloos op elkaar aansluiten. We zijn van plan om op het mbo al meer hbo-skills in te bouwen en om op het hbo te gaan voortborduren op de kennis en vaardigheden die de studenten al in huis hebben, zodat studenten ook wellicht sneller hun hbo kunnen doorlopen,” aldus Gerdy Jonkman, teammanager IT bij Aventus. Zij is blij met deze samenwerking. “We willen dat onze mbo’ers bewuster naar het hbo gaan, dat ze beter weten welke vervolgstudie bij hen past en dat ze beter kunnen inschatten of ze het hbo aankunnen.” Ook Jos Toebes, directeur MBO College voor Metaal, Elektro- en Installatietechniek ROC van Twente onderschrijft het belang van deze mhbo-route: “Een belangrijke factor is dat studenten door dit traject zowel inhoudelijk als gevoelsmatig goed voorbereid worden om succesvol te kunnen zijn in het hbo”.
 

Samenwerking stapsgewijs uitbouwen

De docententeams van Aventus, ROC van Twente en Saxion krijgen door deze samenwerking stapsgewijs de gelegenheid om bij elkaar in de keuken te kijken. Kai Haveman, programmamanager van Saxion licht toe: “Op maandag 30 september komen de IT-docenten van de drie onderwijsinstellingen al bij elkaar om samen te bouwen aan de doorlopende leerlijn qua inhoud en begeleiding. We moeten beter met elkaar in contact komen en kunnen daarbij veel van elkaar leren.” Daarnaast is het belangrijk dat het studentensucces gemonitord wordt. “Zijn onze studenten succesvoller? Kunnen ze het hbo sneller doen? Het is belangrijk om dit te volgen, zodat we de studenten ook beter kunnen voorlichten over hun toekomstkansen.”
 

Door: Nationale Onderwijsgids