Normal_9413

DEN HAAG - SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat in het zorgonderwijs meer aandacht wordt besteed aan werken in de ouderenzorg.

Recentelijk bleek dat de helft van alle verpleegkundigen en artsen niet in de ouderenzorg wil werken. Een zorgelijke ontwikkeling volgens Leijten: "Onbekend maakt onbemind. Met de sterke toename van het aantal ouderen is het van het grootste belang dat we voldoende personeel in de ouderenzorg hebben. Daarom moet meer aandacht gegeven worden aan de ouderenzorg in het zorgonderwijs."

"Op dit moment zijn er al tekorten aan verpleegkundigen in de zorg en zijn er te weinig artsen gespecialiseerd in ouderengeneeskunde. Het is van groot belang dat juist in een vergrijzende samenleving, ouderenzorg en ouderengeneeskunde een groot onderdeel vormen van de zorgopleiding", aldus Leijten.

© Nationale Onderwijsgids