Normal_studenten_studiegroep_samenwerken

Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap blijft investeren in verdere verbetering van het onderwijs, onder andere door middel van zogeheten kwaliteitsafspraken. Net als in andere sectoren op de arbeidsmarkt is er een tekort aan leraren, dat de komende tijd naar verwachting oploopt. Het ministerie werkt hieraan samen met onder meer sector- en vakorganisaties aan de Landelijke tafel lerarentekort. Dit meldt Rijksoverheid.

Mbo

Alle mbo-scholen werken aan gelijke kansen, jongeren in een kwetsbare positie en opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Dit hebben de scholen afgesproken in kwaliteitsafspraken. 2020 is het tweede jaar van deze kwaliteitsafspraken. Dit jaar is er 440 miljoen euro voor beschikbaar.
 

Hoger Onderwijs

Ook in het hoger onderwijs zijn er kwaliteitsafspraken over de investeringen van de middelen die vrijkomen door de invoering van het studievoorschot. Sinds het voorjaar van 2019 zijn hogescholen en universiteiten hun plannen voor verbetering van de onderwijskwaliteit aan het opstellen, het is de bedoeling dat alle instellingsplannen in het voorjaar van 2020 zijn beoordeeld. In 2020 komt er vanuit het studievoorschot 225 miljoen euro beschikbaar. Negentig procent hiervan wordt ingezet voor deze kwaliteitsafspraken. De overige tien procent wordt ingezet voor betere samenwerking tussen onderwijssectoren en voor Comeniusbeurzen voor docenten in het hoger onderwijs die onderzoek doen naar onderwijsinnovatie.
 

Wetenschap 

Onderzoek staat in nauwe verbinding met de maatschappij. Komend jaar bouwt OCW die verbinding uit met de Nationale Wetenschapsagenda. In 2020 wordt het budget van de agenda verhoogd van 108 miljoen naar 130 miljoen euro. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de afspraken in het regeerakkoord over de wetenschapsagenda.
 
Door: Nationale Onderwijsgids