Normal_mbo__stage__textielindustrie__kleding__sbb

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is relevant voor Nederland. Mbo-studenten die dit traject volgen zorgen voor een hoge arbeidsproductiviteit en lagere werkloosheid dan studenten zonder BBL-opleiding. Dit komt naar voren uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, VNO-NCW en MKB-Nederland, waarin inzicht gegeven wordt in de maatschappelijke waarde van dit leertraject. Dit meldt Beroepsonderwijs bedrijfsleven. 

De BBL-opleiding combineert een mbo-opleiding met minimaal drie dagen per week praktijkervaring bij een bedrijf. Deze combinatie blijkt relevant voor Nederland: zowel werkgevers, studenten als overheid profiteren ervan. Met de juiste begeleiding is een student een waardevolle kracht voor een bedrijf en na het behalen van het diploma heeft een bedrijf de eerste kans de gekwalificeerde werknemer in dienst te nemen. 
 
De opleiding brengt echter veel kosten met zich mee: gemiddeld kost een BBL-student een bedrijf gemiddeld 11.000 euro. Het bedrag vanuit de subsidieregeling Praktijkleren, die bedrijven tegemoetkomt in de begeleidingkosten van mbo-studenten met een leerbaan, ligt rond de 2500 euro. Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, hoopt door het onderzoek de overheid in te laten zien dat er niet op deze regeling bezuinigd moet worden. Van de totale baten komt een groot deel bij de overheid terecht, ondanks het bedrag dat jaarlijks voor de subsidieregeling Praktijkleren uitgetrokken wordt. Dat komt onder meer doordat werkende bbl-studenten de overheid minder kosten dan schoolgaande studenten (bol). Ook betalen bbl-studenten eerder inkomstenbelasting.
 
De onderzoekers zien graag dat de subsidiepot met het aantal bbl-studenten meegroeit. Vonhof stelt voor dat er een vast bedrag van 2700 euro subsidie per student vastgesteld moet worden. “Dat geeft werkgevers zekerheid en vertrouwen. En het voorkomt dat ze op den duur minder bbl-plaatsen aanbieden en op zoek gaan naar goedkopere oplossingen.”
 
Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids