Normal_werk__2__rekenen_factuur_rekening_economie

Rekenen is een verplicht onderdeel van elke opleiding in het mbo en dus moet je het rekenexamen doen om je mbo-diploma te halen. Maar: het resultaat van het rekenexamen telt nog niet mee voor het diploma. Het komt wel op de resultatenlijst. In de toekomst zal het rekenen ook meetellen voor het mbo-examen.

Het rekenniveau van leerlingen was vroeger te laag. Dat zorgde voor problemen in vervolgopleidingen, in het werk en in het dagelijks leven. Daarom geeft de leerkracht op school extra aandacht aan rekenen. En moeten studenten ook in het middelbaar beroepsonderwijs een rekenexamen doen.
 

Rekenen verplicht om mbo-diploma te halen

Rekenen is een verplicht onderdeel van elke opleiding in het mbo en dus om je mbo-diploma te halen. Alle studenten moeten het rekenexamen maken. Het resultaat van het rekenexamen telt nog niet mee voor het diploma. Maar het resultaat komt wel op de resultatenlijst. In de toekomst zal het rekenen ook meetellen voor het mbo-examen. In sommige gevallen kun je een vrijstelling krijgen. Bijvoorbeeld als je het rekenexamen kort geleden al op het juiste niveau hebt gehaald. 
 

Digitaal centraal examen of instellingsexamen

Vanaf dit studiejaar 2019/2020 kan een mbo-opleiding ervoor kiezen om rekenen te toetsen met 1 van deze 2 examens: het digitale, centraal examen van het College voor Toetsen en Examens of de eigen instellingsexamens.
 

Aangepast examen voor studenten met ernstige rekenproblemen

Heb je dyscalculie of een ernstig rekenprobleem? Dan is er een aangepast examen, namelijk het rekenexamen ER. Dit examen is niet makkelijker, maar wel beter te maken als je ernstige problemen met rekenen hebt. Om voor dit examen in aanmerking te komen hoef je geen dyscalculieverklaring te hebben. Het rekenexamen ER is er op 2 niveaus, namelijk 2ER en 3ER.
 
Door: Nationale Onderwijsgids