Normal_geld_briefgeld_munten

Heb je als mbo’er recht op studiefinanciering? Hoeveel dan? En wat zijn de voorwaarden? Wij zetten het voor je op een rijtje!

Als mbo’er heb je recht op studiefinanciering als je een beroepsopleidende leerweg (bol) in het mbo volgt. Studiefinanciering in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart.
 

Voorwaarden studiefinanciering

Er gelden voorwaarden voor studiefinanciering in het mbo. Je moet bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn. Ben je jonger dan 18 jaar en volg je een bol-opleiding? Dan heb je alleen recht op een reisproduct voor studenten.
 

Hoogte studiefinanciering

De hoogte van de studiefinanciering hangt af van je woonsituatie. Als je bij je ouders woont, krijgt je een lager bedrag dan wanneer je alleen woont. Voor dit jaar geldt voor de thuiswonende student dat hij of zij een basisbeurs kan krijgen van 83,70 euro, een aanvullende beurs van 344,40 euro en een lening van 182,34 euro per maand. Voor een mbo-student op kamers gelden de bedragen van respectievelijk 273,17 euro, 366,50 euro en 182,34 euro. DUO berekent rente over de lening vanaf het moment dat je de lening opneemt. Na het afstuderen moet je de lening terugbetalen.
 

Bijverdienen naast studiefinanciering

Er geldt een grens aan wat je mag bijverdienen naast uw studiefinanciering. Verdien je meer dan deze grens? Dan moet je je studiefinanciering stopzetten. Doe je dat niet, dan moet je het teveel verdiende bedrag terugbetalen aan DUO. Lees hier meer over bijverdienen.
 

Studiefinanciering terugbetalen

Doe je een opleiding op mbo-niveau 3 of 4? En haal je je diploma binnen 10 jaar? Dan krijg je de basisbeurs, de aanvullende beurs en het reisproduct in de vorm van een gift. Haal je het diploma niet binnen 10 jaar? Dan moet je alles terugbetalen, inclusief reisproduct. Doe je een opleiding op mbo-niveau 1 of 2? Dan is de hele studiefinanciering een gift.
 

Studiefinanciering aanvragen

Studiefinanciering kan online aangevraagd worden bij DUO, het liefst minimaal 3 maanden voor het begin van je studie. Je kunt studiefinanciering met terugwerkende kracht aanvragen, tot en met het begin van het lopende studiejaar. De maanden die je hebt gemist, krijg je alsnog uitbetaald.
 

Van hbo naar mbo

Stap je over van het hbo naar het mbo? En heb je minder dan 48 maanden studiefinanciering verbruikt? Dan kun je opnieuw studiefinanciering krijgen. Heb je meer maanden verbruikt? Dan kun  je voor het mbo geen studiefinanciering meer krijgen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid