Normal_techniek__mbo__hbo__uni__samenwerken__studenten__elektrisch

Amsterdamse scholen, het bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam werken samen aan sterker techniekonderwijs op het vmbo. De partijen hebben voor de uitvoering van een gezamenlijk plan een subsidie gekregen van 8 miljoen euro van het ministerie van onderwijs. Onderdeel van het plan is onder andere een nieuwe, hypermoderne Techschool waar alle vmbo-techniekopleidingen worden ondergebracht. Dit meldt Esprit Scholen.

De plannen zijn - onder de naam Sterk Techniekonderwijs Amsterdam (STO) - in april ingediend bij de minister en nu is groen licht voor de uitvoering gegeven. De techniekopleidingen van het Bredero Beroepscollege (VOvA), Montessori College Oost (MLA), Mundus College (Espritscholen) en Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) worden ondergebracht in één hypermoderne Techschool. Momenteel wordt daarvoor samen met de gemeente Amsterdam een geschikte locatie in de stad gezocht.
 

Samenwerking met mbo

Voor de Techschool wordt samen met het bedrijfsleven en de mbo-opleidingen van het ROC van Amsterdam, het Hout en Meubileringscollege en het Mediacollege Amsterdam een uniek concept uitgewerkt waarin vmbo-leerlingen leren én meedoen aan nieuwe technisch en technologische projecten in de stad. De samenwerking met het mbo biedt de leerlingen de mogelijkheid in één leerlijn ook het mbo-diploma te halen. Met een vernieuwend curriculum en een innovatief gebouw sluiten de opleidingen aan bij de vraag vanuit het bedrijfsleven en bij de technische opleidingen in het mbo. 
 
Het onderwijs biedt daarmee voor Amsterdamse leerlingen en hun ouders een goed perspectief voor een kansrijke loopbaan. Dat moet voor nieuwe generaties hoogwaardig technisch geschoolden zorgen. De leerlingen leren niet alleen binnen, maar ook buitenschools. Zij krijgen opdrachten bij technische bedrijven die actueel zijn, zoals de energietransitie en het duurzaam rijden en transport. Tevens zullen de leerlingen keuzevakken gaan volgen bij bedrijven, waar de nieuwste technologische snufjes aanwezig zijn. De faciliteiten op de Techschool zijn ook toegankelijk voor leerlingen van Amsterdamse mavo’s (vmbo-t) en havo’s die extra onderdelen techniek en technologie willen volgen.
 
Komend schooljaar wordt op verschillende vmbo-scholen, vso-scholen en praktijkscholen een nieuw techniekprogramma gestart in de onderbouw en nieuwe keuzevakken in de bovenbouw. Met het uitvoeren van het nieuwe curriculum wordt vanaf komend schooljaar in samenwerking tussen de huidige scholen een start gemaakt.
 
Door: Nationale Onderwijsgids