Normal_telefoon_mobiel_smartphone_socialmedia

Staatssecretaris Barbara Visser heeft maatregelen laten nemen tegen 5 studenten en een kaderlid van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Ze deed dit op basis van 2 onderzoeken naar signalen van ontoelaatbaar gedrag op de NLDA. 1 onderzoek richtte zich op kwetsend en beledigend beeldmateriaal in een WhatsApp-groep. Het andere onder meer op signalen over ongepaste relaties tussen een kaderlid en cadetten. Dit meldt het Ministerie van Defensie.

“Ik vind dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag door de betrokken studenten in het onderzoek naar de WhatsApp-groep en door het betrokken kaderlid, die relaties had met meerdere cadetten’’, concludeert Visser.
 
Het eerste onderzoek ging concreet om het maken en delen van beledigend en kwetsend beeldmateriaal van pornografische en racistische aard met verwijzingen naar Nazi-Duitsland. Of er werden onaanvaardbare opmerkingen bij de afbeeldingen geplaatst. Dat gebeurde in een WhatsApp-groep van een klas van de Koninklijke Militaire Academie (KMA), onderdeel van de NLDA.
 

Strakker handhaven

Visser: “Dat gaat allereerst om algemene maatregelen, zoals het nadrukkelijker uitdragen en strakker handhaven van de bestaande normen en het actief bevorderen van een sociaal veilige leef- en werkomgeving binnen de NLDA.’’
 
Daarnaast worden meer specifieke maatregelen genomen. Visser: “Ik vind dat 5 NLDA-studenten de normen op ernstige wijze hebben overtreden. Dat geldt ook voor het kaderlid die relaties had met meerdere cadetten. Het proces van passende maatregelen tegen hen, is in gang gezet. Ook zal er een evaluatie plaatsvinden met en van de voor hen verantwoordelijke leiding om herhaling te voorkomen.’’
 

Normbesef

Met de overige betrokkenen bij de WhatsApp-groep en de voor hen verantwoordelijke kaderleden en docenten wordt gesproken over normbesef. Maar ook over het bevorderen van een cultuur waarin cadetten en leidinggevenden elkaar veilig kunnen aanspreken op ongewenst gedrag. Met alle NLDA-studenten wordt dit incident besproken.
 
Uit het onderzoek blijkt dat weinig studenten zich bezighielden met het delen van dit type afbeeldingen. Er komt geen beeld naar voren van inhoudelijke betrokkenheid bij of affiniteit met nationaal socialistisch gedachtengoed.
 
Door: Nationale Onderwijsgids