Normal_kind_krukken_speciaal_onderwijs_beperking_handicap

Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is blij dat er in de politiek wordt gesproken over een informatiepunt passend onderwijs voor scholen. Op 23 mei schreef minister Van Engelshoven over informatiepunten voor studeren met een beperking. In de JOB Monitor van 2018 werd reeds benadrukt dat scholen meer aandacht moeten besteden aan de goede informatie over welke extra begeleiding mogelijk is voor studenten. Informatievoorziening voor studenten en scholen is dus van belang. JOB ziet graag dat het Expertisepunt Handicap + Studie wordt uitgebreid voor het mbo. Dit meldt Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs.

Scholen zijn al wettelijk verplicht voor de studenten zorg aan te bieden. Toch geeft 21 procent van de studenten met een beperking aan dat docenten geen rekening houden met hun beperking (JOB Monitor, 2018). Passend onderwijs is complex en maatwerk is belangrijk. Een herkenbaar en onafhankelijk informatiepunt is daarom relevant. JOB heeft vertrouwen in Expertisepunt Handicap + Studie. Dit expertisepunt voorziet nu al het hoger- en wetenschappelijk onderwijs van informatie op het gebied van passend onderwijs. JOB roept zelf ook geregeld de hulp in van het expertisepunt. Hoewel Handicap + Studie zich richt op onderwijsinstellingen, hebben zij ook studietips voor studenten met een beperking.
 
Een onafhankelijk, centraal punt is een belangrijke stap richting beter passend onderwijs. Voorzitter van JOB, Jurgen van der Hel: “Als scholen worden ondersteund door een onafhankelijk expertisepunt, is de basis van passend onderwijs voor een groot deel gelegd. We kunnen daarna samen met Handicap + Studie verder werken aan goede en bereikbare informatievoorziening voor studenten.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids