Normal_geld__biljet__bankbiljet
Vijftien nieuwe aspirant-opleidingsscholen kunnen in de toekomst subsidie krijgen via de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. In zowel het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs als het mbo is er ruimte voor vijf nieuwe aspirant-opleidingsscholen. Dit meldt VO-raad.
 
Partnerschappen van scholen in primair en voortgezet onderwijs, het mbo en de lerarenopleidingen kunnen subsidie aanvragen via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voor een aspirant-opleidingsschool. Na de zomer van 2019 moeten de ontwikkelplannen van de partnerschappen ingediend worden. 
 
Dit besluit is genomen tijdens overleg van het ministerie van OCW en DUS-I. Hierin werd besproken om in de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen meer ruimte te bieden voor de partnerschappen.  DUS-I komt zo snel mogelijk met nadere informatie. 
 
Op vrijdag 10 mei vindt voorlichtingsbijeenkomst plaats. Deze wordt georganiseerd door Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, DUS-I en de beoordelingscommissie van aspirant-opleidingsscholen. Partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen die geïnteresseerd zijn kunnen hieraan deelnemen. De bijeenkomst duurt van 13.30 tot 16.00 uur.
 
Door: Nationale Onderwijsgids