Logo_sbb_logo

De regeling Studiebijsluiter voor mbo-scholen is vernieuwd en wijkt daardoor aantal op enkele punten af van de vorige. De SBB heeft het OCW daarvoor geadviseerd. Dit meldt SBB.

In de regeling zijn de bestaande zes indicatoren uitbreid met twee nieuwe: ‘doorstroom binnen mbo’ en ‘percentage gediplomeerden met werk’. Het toevoegen van deze indicatoren geeft een completer beeld aan startende studenten. Ook worden alle bekostigde mbo-scholen verplicht om informatie te tonen op de die acht indicatoren op een voor iedereen toegankelijke plaats. Meer informatie op www.s-bb.nl.

Door: Nationale Onderwijsgids