Normal_techniek

Volgens recent onderzoek van Booking.com vindt 57 procent van de Nederlandse vrouwen, werkzaam in de tech-sector, dat hun bedrijf geen prioriteit geeft aan genderdiversiteit. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat slechts 47 procent van hen vindt dat genderdiversiteit industriebreed een prioriteit is. Initiatieven om de genderkloof te verkleinen en vrouwen te stimuleren om in de tech-sector te werken hebben enigszins succes. Om dit verder te bevorderen, moeten tech-bedrijven en de sector als geheel zich meer inspannen om vrouwelijk talent aan te trekken. Dit meldt Booking.com.

Het World Economic Forum Gender Gap Report toont aan een wereldwijd groeiende kloof van ongelijkheid. Toch leveren vrouwen een belangrijke bijdrage aan alle aspecten van het zakenleven. Ruim 80 procent vindt dat vrouwen in tech bijdragen aan een betere reputatie van het bedrijf en merk, en ook zorgen voor meer vertrouwen in tech-bedrijven in het algemeen (85 procent).

Technologiebedrijven die op zoek zijn naar talent zetten niet meer enkel in op het behoud van talent, maar doen ook steeds meer hun best om vrouwen aan te trekken die opnieuw willen intreden in de sector. Op dit moment vindt 53 procent van de Nederlandse vrouwelijke herintreders in tech dat het nemen van een 'carrièrepauze' nadelig is voor hun individuele ontwikkeling. Bijna 70 procent vindt dat de sector actiever moet zijn in het ondersteunen van herintreders. Meer informatie over het onderzoek op www.booking.com.

Door: Nationale Onderwijsgids