Normal_rocfuturelab17

Gelukkig en gezond leven moet in 2030 bereikbaar zijn voor iedereen. Als partner van Health Hub Utrecht en als grootste onderwijsinstelling voor mbo-opleidingen in de regio, onderschrijft ROC Midden Nederland deze ambitie. Daarom tekenden Machteld Huber van het Institute for Positive Health (iPH) en René Gelens, directeur van het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland, op 13 maart een partnershipovereenkomst voor een intensievere samenwerking. Het iPH gaat ROC Midden Nederland ondersteunen bij het borgen van Positieve Gezondheid in het opleidingsaanbod van de mbo-onderwijsinstelling. Dit meldt ROC Midden Nederland.

Vitaliteit binnen ROC Midden Nederland 

 
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor studenten en medewerkers zijn voor ROC Midden Nederland erg belangrijk. Het is een voorbeeld van hoe er vanuit het concept van gezond stedelijk leven met partners in de stad en de regio (samen)gewerkt wordt aan speerpunten, zoals Gezonde School, gezonde schoolkantine, het opnemen van sport & bewegen in het curriculum van de BOL opleidingen, Future Care Labs, vitaliteitslab en wijkleerbedrijven in de wijken Overvecht, Ondiep en op de Vondellaan in de Rivierenwijk/Dichterswijk.
 

Positieve Gezondheid

 
Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. In de zorg ligt de focus doorgaans op de aandoening van mensen. De aandacht gaat naar klachten en gezondheidsproblemen, maar Positieve Gezondheid kiest een bredere invalshoek. Het accent ligt niet (alleen) op ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en een betekenisvol leven.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: ROC Midden Nederland