Normal_wereldloodgietersdagdeloodgieterissteedsmeerbezigmetslimmetechniek

Vandaag, 11 maart, is het WereldLoodgietersDag. Techniek Nederland grijpt deze dag aan om opnieuw te benadrukken dat het tekort aan goed opgeleide technici ernstige vormen aanneemt. Bij het UWV staat de loodgieter bovenaan de Top-10 van openstaande vacatures. Ouders die hun kinderen een succesvolle carrière gunnen, zouden meer aandacht voor technische beroepsopleidingen moeten hebben dan voor de universiteit. Dit meldt Techniek Nederland.

Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie voor installateurs en technisch dienstverleners, wijst erop dat de loodgieter (of beter: de sanitair-installateur) al lang geen simpele ambachtsman meer is. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: “De installateur levert innovatieve oplossingen, die hard nodig zijn voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.” Denk aan energiezuinige kantoren, duurzame huizen, maar riooltechniek. Op dagen als vandaag, waarop de regen met bakken uit de lucht komt, bewijzen een goede hemelwaterafvoer en riolering ervoor dat straten en wegen begaanbaar blijven. Nu de hoeveelheden neerslag toenemen door het veranderende klimaat, wordt die techniek steeds belangrijker. Daar komt méér bij kijken dan hier en daar een extra afvoer. Het is een gecompliceerd vraagstuk, waarvoor hoogwaardig vakmanschap nodig is. 
 

Meer geld voor het beroepsonderwijs

Volgens Techniek Nederland verdient het technisch beroepsonderwijs meer aandacht en meer financiële middelen. Om aan de toenemende vraag naar technische vakmensen te kunnen voldoen, is het belangrijk dat de beroepsopleidingen inhoudelijk sterker en aantrekkelijker worden. Meer middelen, bijvoorbeeld voor geavanceerde praktijklokalen, zijn daarvoor essentieel. Dit voorjaar brengt Techniek Nederland met een publiekscampagne de carrièrekansen in de technische sector nog eens extra onder de aandacht.
 

Geuzennaam

Doekle Terpstra denkt dat het woord loodgieter soms ook een rol speelt in het gebrek aan waardering. “Veel jongens en meisjes die nu een beroep kiezen, zullen zich niet enorm aangesproken voelen door de naam 'loodgieter'. Het is dus goed om te benadrukken dat die naam achterhaald is. Een sanitair-installateur (want zo noemen we de loodgieter al jaren) werkt echt niet de hele dag met zijn of haar hoofd in het gootsteenkastje. Tegelijkertijd is het natuurlijk een geuzennaam geworden. Zolang we de loodgieter zien als de perfecte probleemoplosser, is er niets aan de hand. Als we maar wél weten, dat we het over moderne, innovatieve en goed opgeleide vakmensen hebben!”
 
Door: Nationale Onderwijsgids