Normal_4271

De VDAB heeft op 1 februari 2011 te Rijswijk aan Age Jager de VDAB - Bokaal 2010 uitgereikt. Ieder jaar wordt op nominatie van leden en belangstellenden van de Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB) de VDAB - Bokaal uitgereikt.

Het bestuur van de VDAB heeft unaniem de nominatie (voordracht) ondersteund voor het toekennen van de bokaal aan Age Jager op grond van een aantal kenmerken genoemd in de bijbehorende oorkonde.

Age heeft zich al jaren ingezet om in de behoefte te voorzien van theoretische opleidingstrajecten naar praktische, beroepsgerichte trajecten voor de mbo-opleiding Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen. Hij heeft actief innoverend werk verricht binnen het beroepsgericht leren (CGL) en het Projectgericht Leren (PGL).

Mede door zijn inzet en praktijkervaring zijn de eerste stappen gezet in het beroepsgericht onderwijsmodel en is het projectgericht onderwijsmodel ingevuld en toegepast. Hij is altijd zeer nauw betrokken geweest bij het ontwikkelen van simulaties voor het Bank- en Verzekeringswezen naar een model dat aansluit op de werksituatie in de praktijk.

Zijn praktische inzicht- en vaardigheden en zijn opzet voor andere collega's om praktische opleidingstrajecten te ondersteunen bij het vernieuwen van schriftelijk materiaal naar computer praktisch gestuurde werkomgeving is een voorbeeld in de huidige lesontwikkeling. Hierdoor heeft hij direct of indirect docenten en leerlingen kunnen activeren en stimuleren in de overgang van de oude computersystemen naar moderne systemen voor datacommunicatie die gebruikt worden in de Bank- en Verzekering opleidingstrajecten.

Ook heeft hij een belangrijke brug kunnen slaan tussen de fysieke en de moderne datacommunicatiemiddelen.

De VDAB is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.

Bron: Nieuwsbank