Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

Mbo-organisaties willen dat het vak rekenen pas vanaf 2020/2021 gaat meetellen voor het mbo-diploma. Dit schrijven zij in een brief aan minister Van Engelshoven. Reden is dat er te weinig tijd is voor een goede voorbereiding. Dit meldt de MBO Raad.

Begin november maakten de onderwijsministers bekend dat middelbare scholen en mbo-instellingen voortaan zelf hun rekenexamens mogen maken voor hun leerlingen en studenten. Daarmee komt er een eind aan de landelijk verplichte rekentoets. Doordat rekenen voortaan een school- of instellingsexamen wordt, kan het examen beter gaan aansluiten bij het rekenonderwijs op school.
 
Nu rekenen onderdeel wordt van het schoolexamen, gaat het cijfer ook meetellen voor het behalen van het diploma. Hoewel de minister erkent dat scholen de tijd moeten krijgen om zich goed voor te bereiden op de examens, zou het rekenen voor het mbo al meetellen voor studiejaar 2019/2020.
 
BVMBO, JOB, NRTO en de MBO Raad stellen nu in een gezamenlijke brief dat dit een jaar moet worden uitgesteld. Voor mbo-scholen is er anders onvoldoende tijd voor een zorgvuldig invoeringstraject met het risico op onzorgvuldige examinering en/of foutieve diplomabeslissingen. Het is voor de briefondertekenaars onacceptabel dat mbo-studenten en docenten de dupe worden van onzorgvuldig beleid.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids