Normal_lassen_bouw_metaalbewerking_metaal_mbo

Met Prinsjesdag is bekend gemaakt dat het kabinet 19,5 miljoen euro wil bezuinigen op de subsidieregeling praktijkleren in 2019. Bovendien heeft de minister van Onderwijs aangekondigd de subsidieregeling slechts met één jaar te verlengen. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Deze bezuiniging en de onzekerheid over het voortbestaan van de subsidieregeling na 2019 bedreigt tienduizenden leerbanen in het beroepsonderwijs. Dit meldt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

"Onbegrijpelijk, dat het kabinet nu bezuinigt en tienduizenden leerbanen op de tocht zet. Zonder leerbaan kunnen bbl-studenten geen opleiding starten. Juist terwijl we deze goed opgeleide vakmensen nu en in de toekomst hard nodig hebben.’ aldus Ton Heerts, duovoorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB).

Ineke Dezentjé-Hamming Bluemink, duovoorzitter van SBB: "De succesvolle bbl-route voor het opleiden van de broodnodige vakmensen komt onder druk te staan. Terwijl het een voorbeeld is van hoe leren en werken met elkaar verweven kunnen zijn. De onzekerheid over het voortbestaan van de regeling na 2019 beïnvloedt bovendien de bereidheid van bedrijven om te investeren in een meerjarig opleidingstraject."

Oproep aan de politiek

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven roepen het kabinet op om de bezuinigingen op de subsidie praktijkleren van tafel te halen bij de behandeling van onderwijsbegroting in het parlement en de subsidieregeling met bijbehorend budget ook na het schooljaar 2018/2019 in stand te houden.

Als gevolg van deze bezuiniging wordt de succesvolle opleidingsinfrastructuur van onderwijs en bedrijfsleven voor zowel studenten als werkenden afgebroken. Juist nu overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen vol inzetten op een leven lang ontwikkelen via de bbl om de vakmensen op te leiden die de arbeidsmarkt hard nodig heeft. De subsidieregeling praktijkleren moet dan ook structureel behouden blijven.

Subsidie praktijkleren voor leerbedrijven

Lassers, verpleegkundigen en monteurs leren hun vak over het algemeen via de bbl bij leerbedrijven. Van de studietijd brengen zij 80 procent door bij het leerbedrijf en ze gaan één dag naar school. Er zijn bijna 108 duizend bbl-studenten, zo blijkt uit cijfers van de SBB. De subsidie stimuleert bedrijven om leerbanen aan te bieden. Zij kunnen subsidie krijgen voor de begeleiding van een student.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids