Logo_vergrootglas__inspectie__toezicht__controle

Een aantal dagen geleden werd bekend dat er in september in Nederland pilots beginnen waarbij studenten na het behalen van een entreeopleiding nog twee jaar begeleid worden bij hun start op de arbeidsmarkt. De Onderwijsinspectie waarschuwt echter voor behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Dit meldt NOS.

Door de diversiteit aan leerlingen op de entreeschool komt er heel veel op de docenten neer. Leerlingen verschillen niet alleen van elkaar in leeftijd en taal, maar qua leercapaciteit en zorgvraag zijn er ook grote verschillen te zien. Daarom geeft de Onderwijsinspectie aan dat “er kritisch gekeken moet worden of er voor sommige leerlingen ook andere routes mogelijk zijn”.
 
De entreeopleiding is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Zij zijn vaak vroegtijdig uitgevallen op de middelbare school door bijvoorbeeld een zwangerschap, verslaving of een moeilijke thuissituatie. Ook zijn er veel vluchtelingen te vinden die een taalachterstand hebben. Studenten krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. 
 
Met een diploma van een entreeopleiding kunnen leerlingen doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2. Ook kunnen zij uitstromen naar de arbeidsmarkt. Een substantieel aantal leerlingen vindt echter moeilijk of geen werk, omdat veel van het werk waarvoor zij in aanmerking komen naar het buitenland is verplaatst. Daarom roept de entreeschool bedrijven op om dit soort leerlingen een kans te geven “vanuit hun sociale hart”. 
 
Een ander probleem is dat een groep leerlingen na het behalen van het diploma helemaal uit het beeld verdwijnt. Daarom begint er in september een proef om studenten na het behalen van een entree- of mbo 2-opleiding nog twee jaar te laten begeleiden bij hun start op de arbeidsmarkt.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids