Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

De Vereniging Hogescholen en MBO Raad willen meer samenwerken in het opleiden van docenten en instructeurs. Hiervoor hebben zij een agenda met vijf speerpunten gepresenteerd. Daarnaast willen zij met elkaar een duurzame kennisinfrastructuur ontwikkelen om docenten en instructeurs in het mbo verder te professionaliseren en te bekwamen. Dit meldt MBO Raad.

Het mbo verandert de laatste jaren sterk. Mbo-studenten krijgen te maken met een sterk veranderende arbeidsmarkt. Ook docenten moeten daarop in kunnen spelen. Van lerarenopleidingen verwacht het mbo daarom dat zij docenten opleiden die wendbaar zijn, vooral in vakinhoudelijke zin en in hun attitude en voorbeeldfunctie voor mbo-studenten.
 

Spperpunten 'Samen sterk'

In verschillende regio’s zijn samenwerkingsvormen gestart waarin studenten van de lerarenopleiding worden opgeleid voor een mbo-school. De agenda ‘Meer samen’ van de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad laat vijf speerpunten zien waarmee de organisaties aan de slag willen:
 
  • Meer samen opleiden en meer regionale netwerken en samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen, lerarenopleidingen en het bedrijfsleven;
  • Blijven investeren in scholing zij-instroom en begeleiding starters;
  • Verdere professionalisering lerarenopleiders;
  • Betere scholing instructeurs;
  • Meer kennisdeling en onderzoek.
Met deze thema’s willen de hbo-lerarenopleidingen en de mbo-scholen de komende jaren aan de slag gaan en ook het gesprek aangaan met andere betrokken partijen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids