Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

In 2016/2017 haalden 94.000 mbo’ers en hbo’ers een diploma verpleegkunde. Dat waren er ruim anderhalf keer zo veel als tien jaar eerder. Het jaarlijks aantal afgestudeerden is sinds 2012/2013 sterk toegenomen. Eind 2016 waren 8 op de 10 van de in 2005/2006 gediplomeerden werkzaam als geregistreerd verpleegkundige. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Verpleegkundigen worden op het mbo (niveau 4) en op het hbo opgeleid. Elk jaar halen iets meer mbo’ers dan hbo’ers een diploma verpleegkunde. In 2016/2017 was de verhouding 56 procent mbo en 44 procent hbo. Tien jaar eerder was dit 60 procent en 40 procent. Vrouwelijke verpleegkundigen zijn op beide onderwijsniveaus veruit in de meerderheid.
 
Toekomstige verpleegkundigen volgen vaker dan andere mbo-4- en hbo-studenten de opleiding naast hun werk (een duale opleiding). Van de in 2016/2017 gediplomeerde mbo’ers verpleegkunde heeft 44 procent dit duaal gedaan (de beroepsbegeleidende leerweg), bij de overige gediplomeerde mbo’ers was dit 10 procent. Van de in 2016/2017 gediplomeerde hbo-verpleegkundigen had 22 procent de duale opleiding gevolgd, bij andere studierichtingen was dit gemiddeld 2 procent. In eerdere jaren was het aandeel gediplomeerden dat een duale opleiding verpleegkunde had gevolgd hoger. De duale verpleegkundestudenten mbo en hbo zijn bij het afstuderen met 30 jaar gemiddeld ouder dan de voltijdsstudenten, die op het mbo gemiddeld 21 jaar en op het hbo 23 jaar zijn. Dit geldt voor alle diplomajaren. 
 
De sector verpleging, verzorging en thuiszorg is vooral bij de recent gediplomeerden populair. Eind 2016 werkte 40 procent van de afgestudeerden in 2015/2016 in deze sector, tegen 22 procent van de gediplomeerden van 2005/2006. Ook zijn het vooral mbo-gediplomeerden die in de verpleging, verzorging en thuiszorg werken. Bij de hbo’ers is het verschil tussen de diplomalichtingen kleiner (28 procent en 18 procent). Hbo-afgestudeerden uit 2015/2016 werken nu meer in een ziekenhuis en mbo’ers juist minder. Vooral bij de mannelijke hbo’ers is deze trend goed te zien. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids