Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

In de afgelopen tien jaar is het aantal mbo-studenten dat doorstroomde naar het hbo gedaald van 42 procent naar 35 procent. Het aantal studenten dat wel doorstroomt heeft vaker een niet-westerse migratieachtergrond. Toch blijkt deze groep studenten uiteindelijk minder succesvol te zijn dan medestudenten, zo laten cijfers zien van het onderzoek 'Toegankelijkheid hoger onderwijs voor mbo’ers' van het CBS. Dat melden Nu.nl en CBS.

Bijna 30 procent van de studenten met een niet-westerse achtergrond haalt bij de doorstroom van mbo naar hbo hun diploma binnen vijf jaar. Van studenten met een Nederlandse achtergrond haalt net iets meer dan de helft hun hbo-diploma binnen dat tijdsbestek. Hoe het komt dat mbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond minder succesvol zijn op het hbo heeft volgens het CBS te maken met verschillende redenen. Zo speelt mogelijk het opleidingsniveau van de ouders van de studenten een rol, net als de gezinssamenstelling en het huishoudensinkomen.

Toch blijken alle achtergrondkenmerken van mbo’ers die in het onderzoek zijn meegenomen de onderlinge verschillen maar voor een klein deel te verklaren. Andere factoren die niet zijn meegekomen in het onderzoek en vaak ook moeilijker te meten zijn, zijn kennelijk van meer invloed. Te denken valt bijvoorbeeld aan intelligentie, motivatie, inspirerende docenten en de gekozen opleiding.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids