Normal_tweede_kamer

De woordvoerders stellen in hun eerste termijn vragen over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de ministers Van Engelshoven en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). Dit meldt de Tweede Kamer.

Beroepsonderwijs

Veel woordvoerders wijzen op de belangrijke rol van het beroepsonderwijs. Het zorgt ervoor dat er voldoende mensen worden opgeleid voor sectoren als zorg, techniek, bouw en horeca.
  • Kuik (CDA) en Özdil: de onderwijsovereenkomst in het mbo is een overbodige regel die afgeschaft kan worden
  • Van den Hul: stel het rijkstraineeprogramma open voor studenten uit het beroepsonderwijs
  • Bruins: zorg ervoor dat er in alle regio's technisch vmbo wordt aangeboden

 

Rekentoets

De omstreden rekentoets telt al niet meer mee voor het eindexamen op vmbo, havo en mbo. Maar vwo'ers moeten nog steeds een voldoende halen voor de rekentoets om te kunnen slagen voor hun examen.
In het regeerakkoord is afgesproken om de verplichte rekentoets ook in het vwo af te schaffen. Van Meenen (D66) en Rog sporen minister Slob aan om daarmee meer haast te maken, zodat voor iedereen duidelijk is dat de toets al dit schooljaar verdwijnt.
 

Lesuren

Nederlandse leerlingen hebben meer lesuren en Nederlandse leraren geven meer les dan in de meeste andere landen. Is dit goed voor de kwaliteit van het onderwijs? Van Meenen en Westerveld denken van niet. Door het aantal lesuren te verminderen krijgen leraren volgens hen meer tijd en ruimte voor het verbeteren van de kwaliteit.

 

Collegegeld

Het kabinet verlaagt het collegegeld voor het eerste jaar van bacheloropleiding. Dit moet de drempel verlagen om aan een studie aan te beginnen. Maar volgens Futselaar (SP) is dit een sigaar uit eigen doos, want de rente op studieschulden wordt tegelijkertijd verhoogd.
 

Administratieve lasten kleine school

Het wordt voor kleine scholen steeds moeilijker om aan alle regels te voldoen, betoogt Bisschop (SGP). De administratieve lastendruk werkt volgens hem verstikkend. Kleine scholen worden zo gedwongen om te fuseren, terwijl ouders juist heel tevreden zijn. Daarom komt de SGP'er met een reddingsplan.
 

Duurzaamheid

Hoe maken we de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving als leerlingen er niet in worden onderwezen? Van Raan (PvdD) pleit voor meer aandacht in het onderwijs voor duurzaamheid. Nu is dit onderwerp vaak iets wat erbij hangt, terwijl het onderdeel zou moeten zijn van culturele vorming. Maar het onderwijs is niet bedoeld voor politieke indoctrinatie, werpt Beertema tegen.
 

Dierproeven op apen

Er is geen draagvlak voor dierproeven op apen, concludeert Wassenberg (PvdD). Waarom krijgt het Biomedical Primate Research Centre dan nog steeds subsidie?
 
De ministers reageren op 7 december op de eerste termijn van de Kamer.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids