Normal_vrouw_verdriet_depressief_angst

Erik Dannenberg wordt voorzitter van het meerjarenprogramma depressiepreventie. Hij gaat samen met de 19 partijen die half februari 2017 de landelijke ‘depressiedeal’ ondertekenden, zorgen voor de uitvoering ervan. Doel van het programma is een afname van mensen met depressie van 30 procent in 2030. Dit meldt GGZ Nederland.

Dannenberg was voorzitter van DIVOSA en wethouder van Zwolle. Hij heeft grote kennis van en ervaring met onder meer de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein. Erik Dannenberg: “Als trekker zal ik ondermeer de stuurgroep voorzitten, de voortgang van de uitvoering van het MJP stimuleren, zorgen dat partijen tot concrete afspraken komen en zo nodig gesprekken met nieuwe partners en organisaties aangaan.”
 
Het meerjarenprogramma depressiepreventie richt zich op zes groepen mensen met een hoog risico op het ontwikkelen van depressie. Dat zijn: jongeren, jonge vrouwen, huisartsenpatiënten, werknemers met een stressvol beroep, chronisch zieken en mantelzorgers. Inzet is het vergroten van het bewustzijn, zowel bij de mensen die het aangaat als hun omgeving, beter bereiken van hoogrisicogroepen en beter verwijzen naar de juiste zorg en die ook goed toepassen en samenwerking tussen verschillende zorgverleners.
 
Beroepsgroepen, brancheorganisaties en kennisinstellingen maken de komende jaren afspraken over een sluitende aanpak en ondersteuning dichtbij mensen: op school, in de zorg, in de wijk of op het werk. Zo is er bijvoorbeeld al een e-learning module depressiepreventie voor huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, Centra voor Jeugd en Gezin, verloskundigen en kraamzorg, zodat zij depressieve klachten op tijd herkennen.
 
In het meerjarenprogramma staat ieder jaar een andere groep centraal met een hoog risico. In 2017 zijn dat jongeren en jonge vrouwen. De jaren daarna komen andere groepen aan bod. In het najaar van 2016 startte Schippers al een publiekscampagne over depressie gericht op het herkennen van signalen, het vergroten van kennis en het doorbreken van het taboe.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids