Normal_gymnastiek23534

Er zijn twee projecten gehonoreerd waarbij onderzoek wordt uitgevoerd naar de relaties tussen bewegen en schoolprestaties in het voortgezet onderwijs en mbo. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) stelt in samenwerking met het ministerie van Onderwijs en de Hersenstichting 575.000 euro beschikbaar voor onderzoek naar de causule relatie tussen bewegen en leerprestaties. Dat meldt NRO.

Er wordt al een dergelijk onderzoek uitgevoerd in het primair onderwijs. Voor onderzoek in het voortgezet onderwijs en mbo zijn nu twee projecten gehonoreerd. Deze onderzoeksprojecten maken deel uit van het NRO-onderzoeksprogramma 'Bewegen en leerprestaties'.

Het eerste project 'Stimuleren van cognitieve functies van adolescenten tijdens de gymles' staat onder leiding van Prof. dr. C. Visscher. Het eerste doel van dit project is om causule effecten van de bewegingsactiviteiten die tijdens het onderzoek worden ingezet te onderzoeken op neurocognitief functioneren, verschillende domeinen van academisch functioneren, mentale gezondheid en absentie en afstroom naar lagere schoolniveaus. Het tweede doel is om te bezien of er verbanden zijn met het onderwijsniveau van de leerlingen.

Het tweede project 'PHIT2LEARN – Beweeginterventies om leren in het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren' staat onder leiding van Dr. Renate H.M. De Groot. Doel van dit project is het effect van lichamelijke activiteit- en zitgedraginterventies te onderzoeken op diverse leeruitkomsten bij leerlingen in het mbo. Hierbij gaat het om effecten op cognitief functioneren, algemene effecten op schoolprestaties, maar ook vitaal burgerschap/werknemerschap. Het onderzoek moet een op-maat-gemaakt advies voor leerlingen en hun docenten in het mbo opleveren.Bovendien levert PHIT2LEARN educatief materiaal voor studenten, ouders en docenten omtrent beweeg- en zitgedrag. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids