Normal_lege-portomonnee-geld

Stichting Leergeld trekt aan de bel om het uitblijven van de tegemoetkoming in de kosten voor eerstejaars mbo-studenten. De eenmalige regeling moet ervoor zorgen dat minderjarige mbo’ers van ouders met een laag inkomen boeken en andere benodigdheden voor hun opleiding kunnen aanschaffen. Het schooljaar is al begonnen maar het geld is er nog niet. Dit zou voor veel jongeren kunnen betekenen dat ze niet aan hun opleiding kunnen beginnen, vreest Stichting Leergeld. Dit meldt Telegraaf.

Tot vorig jaar kregen ouders met een laag inkomen een tegemoetkoming in de schoolkosten (WTOS) wanneer hun minderjarige kind naar het mbo ging. In plaats daarvan krijgen ouders nu een kindgebonden budget. Dit budget blijkt echter niet voldoende om in de schoolkosten te voorzien. Vorig jaar moesten jongeren daarom voor een andere, goedkopere, studie kiezen of werden ze door hun ouders zelfs thuisgehouden.

In afwachting van een structurele oplossing beloofde minister Bussemaker daarom eenmalig een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar te stellen, om herhaling van vorig studiejaar te voorkomen. Toch vreest Stichting Leergeld dat dit laatste wel het geval zal zijn als het geld er niet snel komt. De stichting wordt “overstelpt” met vragen van ouders die geen geld hebben voor boeken of ander lesmateriaal. “We kunnen alleen maar hopen dat mbo’s leerlingen nu niet gaan weigeren omdat ze de verplichte materialen niet hebben”, zegt directeur Gaby van den Biggelaar van Stichting Leergeld.

Volgens Marije Hulsbosch van de MBO Raad zullen mbo-scholen het geld voor de tijdelijke regeling in december ontvangen. Studenten moeten echter nu al een beroep kunnen doen op de extra voorzieningen. De MBO Raad heeft scholen daarover geïnformeerd.

Minister Bussemaker wil dit najaar met een structurele oplossing komen voor ouders met een smalle beurs die moeite hebben om de schoolkosten van hun minderjarige kind op het mbo te betalen. De compensatie geldt alleen voor mbo’ers met een beroepsopleidende leerweg (bol). Vanaf 1 januari 2017 kunnen minderjarige mbo’ers met een bol-opleiding bovendien gebruikmaken van een OV-kaart. Voor studenten die hier geen profijt van hebben omdat ze voor een opleiding in de buurt kiezen, zoekt Bussemaker nog naar een oplossing. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids