Normal_agressie

Professionals in de (jeugd)zorg kunnen in hun dagelijkse werk te maken krijgen met agressief gedrag van cliënten, hun familieleden of anderen. Het is belangrijk dat een aankomend hulpverlener goed voorbereid worden op deze praktijk door tijdens hun opleiding al te leren over het thema agressie. Werkgevers- en werknemersorganisaties bieden daarom gratis ondersteuning bij het opnemen van het onderwerp agressie in het kleeraanbod van zorg- en sociaal agogische opleidingen. Dat meldt VGN.

Binnen het huidige werkveld moeten professionals in staat zijn om professioneel te handelen binnen het integrale anti-agressiebeleid van de organisatie. Nu blijkt het in de praktijk niet vanzelfsprekend en gemakkelijk om met collega's te praten over een gevoel van onveiligheid op de werkvloer. “Daarom is het van groot belang dat aankomende zorgprofessionals zo vroeg mogelijk, dus in de opleiding, leren om met elkaar de dialoog aan te gaan over veiligheid”, zegt Frank Bluiminck, directeur VGN.

Onderwijsinstellingen in mbo, hbo en wo kunnen kosteloos door een onderwijskundige ondersteund worden. Met de ondersteuning wordt het leeraanbod in zorg- en sociaal agogische opleidingen zo ingericht dat iedere toekomstige (jeugd)zorgprofessional volledig is toegerust op het voorkomen van en omgaan met agressie in de praktijk. Wanneer onderwijsinstellingen hier behoefte aan hebben is het ook mogelijk om praktische hulp te krijgen bij het selecteren van leermateriaal, het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen of het begeleiden van docenten. In de brochure is hierover meer informatie te vinden.

© Nationale Onderwijsgids