Normal_hogeschool_windesheim

Zo'n twintig procent van de studenten die vanaf het mbo doorstromen naar het hoger onderwijs verlaten voortijdig hun studie. Hogeschool Windesheim in Zwolle gaat nu extra maatregelen nemen om de studie-uitval terug te dringen. Daarvoor tekende de hbo-instelling een convenant met hogeschool Saxion en de Universiteit Twente. Dit meldt de Stentor. 

De onderwijsinstellingen willen de studie-uitval tegengaan door de overgang vanaf het voorgezet onderwijs en mbo naar het hoger onderwijs te verbeteren. De instellingen willen havisten, vwo'ers en mbo'ers beter voorbereiden op hun vervolgstudie door ze eerder kennis te laten maken met studieprogramma's. Begeleiding bij de studiekeuze en tijdens de opleiding krijgt meer prioriteit. Ook de inhoudelijke aansluiting van het voorgezet onderwijs, mbo en hbo is voor verbetering vatbaar, vinden de scholen. Zo blijken veel studenten van de havo en het mbo moeite te hebben met het plannen van de studie en het verwerken van lange stukken tekst. Ook hoopt Windesheim in overleg met de regionale mbo-scholen bij de invoering van de keuzedelen in het mbo de aansluiting op het hoger onderwijs te kunnen verbeteren.

Of al deze maatregelen effect hebben, moet nog blijken, zegt bestuursvoorzitter Albert Cornelissen van Windesheim. Om daarover iets te kunnen zeggen wil hij eerst dit schooljaar afwachten. “Maar de studie-uitval onder eerstejaars is de laatste vier jaar gedaald van 39 procent naar 31 procent. In het vorige schooljaar ging dat om ruim vijfhonderd studenten extra die op de Zwolse Campus doorgingen naar het tweede jaar”, aldus Cornelissen.

© Nationale Onderwijsgids