Normal_foto_iso_klein

Het Koning Willem I College heeft als eerste ROC in Nederland het ISO 27001-certificaat voor informatiebeveiliging behaald. Een onafhankelijk auditor heeft de processen rondom informatiebeveiliging getoetst en goed bevonden.  Dat meldt het Koning Willem I College.

Eind oktober is het certificaat door de certificerende instelling officieel uitgereikt aan het college van bestuur in aanwezigheid van de stuurgroep Strategisch Portfolio en de adviseurs van Kleemans Organisatieadvies die het traject begeleid hebben. Het behalen van de ISO 27001-certificering is voor het Koning Willem I College de formele bevestiging van wat het in de praktijk doet. Het geeft de zekerheid dat de ROC de informatiebeveiliging beheerst, heeft geïmplementeerd in zijn beleid en processen en continu werkt aan verbeteringen.

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het ISO 27001 certificaat is het bewijs dat een organisatie de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. De norm staat voor een procesmatige aanpak voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, onderhouden en verbeteren van informatiebeveiliging op basis van een Information Security Management System.

© Nationale Onderwijsgids