Normal_student_leren_boek

Voor topsporters is het van belang om hun topsportcarrière zo goed mogelijk te combineren met onderwijs. Daarom is het convenant Onderwijs en Topsport opgesteld. Dit convenant is ondertekend door de Vereniging Sport Utrecht (VSU) en vijf onderwijsinstellingen uit de provincie Utrecht. Dat meldt Utrechtnieuws.nl

Het convenant is ontwikkeld om jonge topsporters uit de provincie Utrecht in hun sportieve en maatschappelijke ontwikkeling te ondersteunen. Het doel van het convenant is om meer samen te gaan werken, elkaar te informeren en elkaar te versterken op het gebied van onderwijs en topsport. Door de regeling kunnen topsporters hun sport met een academische opleiding combineren. Eén van de onderwijsinstellingen die het convenant ondertekend heeft is de Universiteit Utrecht. De universiteit voorziet in facultaire ondersteuning, zoals aanpassingen in het onderwijsrooster, en financiële ondersteuning, zoals conpensatie bij buitenlandse trainingsstages en wedstrijden.

De deelnemende onderwijsinstellingen aan het convenant zijn: Hogeschool Utrecht, MBO Amersfoort, MBO Utrecht, ROC Midden Nederland en de Universiteit Utrecht. Na de ondertekening maandagavond vond een voorlichtingsavond plaats voor jonge topsporters die een keuze willen maken naar passend vervolgonderwijs.

© Nationale Onderwijsgids